Відділ освіти, культури та спорту Кельменецької селищної ради

Малай Іванна Іванівна

image002

« Формування життєвихкомпетенцій дитини дошкільного віку  засобами мультиплікації»

 

Повір у себе – ти багато можеш,

Не опускай безсилої руки.

І сам собі найкраще допоможеш,

Лиш тільки спробуй сам себе знайти…

Ірина Сухарєва

 

Сучасна дитина, яка живе в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій, систематично потрапляє у різноманітне медіа-середовище. Дошкільники переважно сприймають і засвоюють інформацію через візуальні образи. Тому відео стає найпоширенішим і найпопулярнішим джерелом медіа освітньої інформації.

Мультиплікація – найбільш ефективний вихователь від мистецтва та медіа-простору. Мультфільм поєднує в собі слово і картинку, включаючи   два органи сприйняття: зір і слух. Завдяки його виразним можливостям можна не тільки “оживити”, але й “одухотворити” героїв літературних творів, казок, сценаріїв, зробити їх емоційні стани й переживання більш зрозумілими для дітей. Використання анімації сприяє соціалізації дитини, формує стереотипи поведінки і вирішення ситуацій.      

Державні стандарти освіти України засвідчують, що дошкільна освіта невпинно перебудовується у напрямі компетентнісного підходу до цілісного і загального розвитку дитини, підкреслює можливість закладання в дошкільному віці фундаменту успішного майбутнього життя.

Саме тому пріоритетним напрямом моєї роботи є формування життєвих компетенцій дитини дошкільного віку засобами мультиплікації. Я дійшла висновку, що освітній процес має проходити в активній взаємодії малюків з довколишнім світом, він має бути «запрограмований» на мотивацію та створення «ситуації успіху» для кожної дитини.

Спілкуючись із своїми вихованцями, я часто чула від них захоплюючі відгуки про переглянуті мультфільми і зрозуміла: їх зміст та головні герої не завжди позитивно впливають на розвиток малюків. Адже цей процес, як правило, неконтрольований з боку батьків, що призводить до небажаних наслідків.

Актуальність мого досвіду зумовлена об’єктивно існуючими протиріччями щодо перегляду мультфільмів, як найулюбленішого виду діяльності дошкільників:

 • по-перше, між оснащенням педагогічного процесу дитячого садка мультимедійною технікою і можливостями розвитку дитячої художньої творчості засобами мультиплікаційного кіно;
 • по-друге, між збагаченням емоційної та пізнавальної сфери дитини під час перегляду мультфільмів і тим, що сучасні анімаційні сюжети створені без урахування вікових та індивідуальних особливостей дошкільнят;
 • по-третє, між великим виховним потенціалом мультфільмів і недостатністю методичних розробок застосування їх на практиці.

Провідна ідея мого досвіду полягає саме в тому, що педагогічно вірно підібраний мультиплікаційний фільм позитивно впливає на розвиток дитини,   підвищує її рівень усвідомлення життєвих цінностей; формує бажання і вміння самостійно здобувати знання, здатність висловлювати власні думки й співпрацювати з однолітками, бути відкритими до спілкування.

В основу досвіду покладено дослідження сучасних російських науковців: Бурухіної А.Ф., аспіранта кафедри природознавства та методики його викладання в початкових класах УрДПУ, м. Єкатеринбург;        Тупічкіної О.О., доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії історії педагогіки та освітньої практики Армавірської державної педагогічної академії; Олєйник Н.В.. викладача соціально-педагогічного коледжу Краснодарського краю.

Використовуючи основну ідею мультиплікаційних фільмів, як засобу формування життєвих компетенцій дитини, головним своїм завданням вважаю створення таких умов, під час яких діти були б активними учасниками, а не просто пасивними слухачами. У своїй роботі використовую інтерактивні форми навчання, в результаті яких дитина сама відкриває, будує знання на власному досвіді, вміє оцінювати, аналізувати та робити висновки у різних сферах життєдіяльності.

З метою забезпечення ігрового характеру навчально-пізнавальної діяльності, розвитку здатності до активного спілкування дітей розробила програму «Формування пізнавальної активності дошкільника шляхом використання мультиплікаційних фільмів». Відповідно до програми упорядкувала систему розвивальних занять та тематику мультфільмів:

 • для роботи з обдарованими дітьми з тем: «Подорож у Країну спілкування» (м/ф «Простоквашино»), «Подорож у пустелю» (м/ф «Дорога додому. Неймовірна подорож»), «Космічна подорож» (м/ф «Ну, постривай!»);
 • для розвитку пізнавальних якостей з тем: «Павутинка дружби» (м/ф «Артур і міміпути»), «Ігрові пастки» (м/ф «Льодниковий період»), «Ігрова павутинка» (м/ф «Троє жабенят»);
 • для формування позитивних рис характеру і корекції небажаних проявів поведінки з тем: «Поняття «жадібність», позитивні риси характеру: щедрість, товариськість» (м/ф «Бобик в гостях у Барбоса»), «Шляхи подолання страху» (м/ф «Крихітка Єнот»), «Згуртованість дитячого колективу» (м/ф « Пригоди Петрика П’яточкіна»);
 • для розвитку творчих здібностей дітей з тем: «Творимо казку» (м/ф «Дюймовочка»), «Пернаті друзі» (м/ф «Зачарований хлопчик Нільсон»)«Весела подорож» (м/ф «Бембі»).

На допомогу педагогам в реалізації цієї програми уклала посібник розвивальних занять з дітьми старшого дошкільного віку «Допоможемо дитині досягти недосяжного» (схвалено Вченою радою ІППОЧО, протокол від 13.03.2013 № 2/34).

Цінність досвіду полягає в тому, що у дітей виникає посилений інтерес до отримання нових знань, оптимізується їхня розумова активність, стимулюється продуктивна діяльність, розвивається уміння узагальнювати, порівнювати, активізується мовлення (діти аргументують власні припущення, міркування).

У процесі роботи переконалася, що для підтримки у дітей інтересу до перегляду мультфільмів та розвитку їх пізнавальної активності доречно використовувати: обігрування окремих сюжетів шляхом режисерських ігор; ігри в «живі картинки», елементи пантоміми, які сприяють усвідомленню переглянутого; мультзагадки з відповідними характеристиками для казкових героїв, «стоп-кадр» з метою детального розгляду зображених у мультфільмі природи, образу героя, відображення в малюнку композиційно-просторових схем.

Вважаю доцільним запровадження діяльності мультиплікаційного клубу «Мультляндія». Моє звернення до мультклубу продиктовано тим, що під час перегляду будь-якого мультфільму відбувається розшифровування знань про світ та систему взаємовідносин у ньому, наявність зв’язку між мультиплікаційними подіями та поведінкою у реальному житті.

Завдяки прояву інтересу дошкільнят до комп’ютера та мультфільмів, я побудувала свою роботу з дітьми, створивши для них нове розвивальне середовище. Мною був розроблений маршрут щодостворення анімаційних фільмів:

 • на першому етапі цього маршруту ми разом з дітьми створюємо сценарії фільмів, складаємо історії, вірші та ігри на задану тему за допомогою серії   картинок, ілюстрацій, різноманітних об’ємних фігур. На практиці часто використовую виготовлену власноруч іграшку «Мультиплікаційний калейдоскоп» (за принципом «кубика-рубіка»);
 • на другому етапі відбувається створення сюжету нового мультфільму шляхом виліплення фігурок із пластиліну та їх пересування;
 • на третьому етапі ми створюємо сюжетні малюнки, в яких відображено поступові рухи та дії героїв. Діти відтворюють події майбутніх мультфільмів, використовуючи не лише олівці, фломастери та фарби, а і малювання на манці, піску, борошні, солі, крупі;
 • останній, четвертий етап – технічний. Разом з дітьми фотографуємо серію створених малюнків або поступовий рух виготовлених з пластиліну (паперу, конструктору, тканини) фігурок. Попередньо проглядаємо ці фотографії у швидкому режимі. За допомогою комп’ютерної програми Кіностудія Windovs life  здійснюємо злиття кадрів у справжній мультфільм з накладанням звукових ефектів.

Результативність цієї роботи полягає у підвищенні пізнавальної мотивації дошкільників, розвитку творчої уяви, мовлення, вербально-логічного мислення, графічних навичок та дрібної моторики рук. У дитини підвищується впевненість у власних силах.

Підтвердженням цього є результати психолого-педагогічних досліджень рівня розвитку словникового запасу, динаміки самооцінки, особливостей взаємозв’язку «Образу Я» та самооцінки в процесі реальної продуктивної діяльності, визначення місця соціальних мотивів в системі мотивації випускників старшої групи, моїх вихованців.

Роботу, розпочату з дітьми, пропоную батькам продовжити в домашніх умовах. Рекомендую їм разом з дітьми дати оцінку діям та вчинкам мультяшного персонажу, придумати сценарій продовження мультфільму, намалювати малюнок, написати листа герою тощо.

Всім відома істина: «Діти – квіти життя». Але разом з тим, дитина – не теплична рослина, що вимагає штучної ізоляції. Тому необхідним є зважений, цілеспрямований, продуманий підхід у використанні мультиплікації. Виховуючи самостійність та обізнаність, мультиплікаційні картини розвивають свідоме ставлення дітей до сприйняття будь-якої інформації і, в свою чергу, навчають відсікати негативне та бачити позитивне, що є значимим в умовах сьогодення.