Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації

Методична робота


Відбувся районний семінар вчителів предметів художньо-естетичного циклу та німецької мови на базі Бернівського НВК

17 травня  2019 року, у п’ятницю, на базі Бернівського НВК   проведено районний семінар вчителів предметів художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура) та вчителів німецької мови. Тема семінару «Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку, реалізації особистості учня на уроках предметів художньо-естетичного циклу та німецької мови через предметну компетентність учителя в умовах НУШ».

     Мета семінару: показати актуальні форми та методи роботи в системі мистецької освіти в умовах впровадження нового державного стандарту загальної середньої освіти та реалізації Концепції «Нова українська школа»;   популяризувати  методи та форми активізації творчої діяльності учнів з метою розкриття здібностей та можливостей кожного школяра, надання практичної спрямованості їх інтересів через систему творчих завдань. 

      На подвір’ї школи хлібом-сіллю на українському рушнику, щирою посмішкою зустріли учасників семінару директор Світлана Галатович та члени педагогічного колективу.

     Знайомство з цікавим та змістовним життям школярів і вчителів продовжилось в стінах навчального закладу. Світлана Валеріївна розповіла про досягнення вчительського та учнівського колективів, їхні плани на майбутнє, шляхи їх реалізації. Музичне вітання вчителів та учнів школи створили позитивний настрій, а солодкий подарунок у формі книги та сопілки кожен отримав на згадку про відвідини закладу.

     Відкрив роботу семінару завідувач районним методичним кабінетом Олег Матковський, звернув увагу на роль уроків художньо-естетичного циклу в розкриті здібностей та можливостей кожного школяра, на роботу вчителів іноземних мов в умовах Нової української школи.

     Методист РМК Євгенія Яцишена ознайомила з планом роботи семінару  та побажала плідної праці.

    У творчій лабораторії учителя та учня педагоги району обговорили питання щодо проведення конкурсу в закладах освіти району «Ми – діти землі, що Вкраїною зветься». Євгенія Вікторівна детально познайомила з Положенням проведення конкурсу.

     Із задоволенням та  цікавістю побували на ранковій зустрічі  у 1 класі за темою «Я - Україна» та відвідали гру-квест знавців німецької мови. 

      Власним досвідом застосування інтерактивних методів навчання, що стимулюють пізнавальну діяльність учнів,  поділилася вчитель Світлана Галатович на уроці  мистецтва у 8 класі на тему «Стильовий синтез. Творчість Тараса Шевченка та Миколи Лисенка».

 Під час проведення уроку німецької мови учитель Алла Мінько  

акцентувала увагу на методах організації зворотнього зв’язку та окремих методах запам’ятовування інформації. Вона  продемонструвала між- предметні зв’язки німецької мови з мистецтвом, історією, літературою.
        Всі присутні мали змогу познайомитися з виставкою, приуроченою Дню вишиванки,  яку  радо представила учасникам семінару директор та вчитель предметів художньо-естетичного циклу  Світлана Галатович.

Підсумок семінару було проведено у формі круглого столу, під час якого  учасники ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого. 

     По завершенні роботи було прийнято ряд рекомендацій.

 Тепло і затишок,  гостинність  і щирість  панували  в стінах Бернівського закладу  протягом  усього семінару. Творчий підхід до презентації власного досвіду й емоційний запал педагогічного колективу зробили захід продуктивним і цікавим. 

Вчителі предметів художньо-естетичного циклу та вчителі німецької мови  провели яскравий, насичений інформацією та спілкуванням, сповнений новими враженнями день.

     Учасники семінару висловлюють щиру вдячність дирекції школи, вчителю німецької мови та вчителям  мистецьких дисциплін за високий рівень підготовки та проведення змістовного, цікавого заходу. 


«Проведення моніторингу у закладах дошкільної освіти»

17.05.2019 в Кельменецькому закладі дошкільної освіти №1 відбулося методичне об’єднання директорів ЗДО та заступників директорів з навчально-виховної роботи НВК на тему: «Сутність та організація моніторингу дошкільної освіти як оптимального шляху забезпечення функціонування в закладі внутрішньої системи якості освіти».

Начальник відділу моніторингу, інспектування навчальних закладів та методичної роботиуправління освіти райдержадміністрації Андрущак Л.П. звернулася до учасників: «Метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, освітніх програм, стану організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Запорукою успішної реалізації ключових завдань БКДО та програм для кожної вікової групи є: професійна підготовка педагогічних кадрів, створення предметно-розвивального середовища та навчально-методичне забезпечення. На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань БКДО є його наступність зі стандартами нової української школи. Є три види педагогічної діагностики: початкова - проводиться на початку навчального року (вересень) з метою визначення можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу, поточна (відстеження результатів освітнього процесу з дітьми на певному етапі – за місяць, квартал,  півріччя), узагальнювальна (підбиття підсумків життєдіяльності дошкільників за тривалий період, рівнів їх розвитку та виконання освітніх програм» Педагогічна діагностика дітей проводиться під час звичайних для них видів діяльності: занять,гри, самостійної діяльності, прогулянки, інших режимних моментів…». Нагадала директорам про нормативні документи, якими необхідно керуватись при підготовці та проведенні обстеження дітей, вивченні стану життєдіяльності закладу дошкільної освіти, дослідженні рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками.

  Директор закладу провела семінар-навчання: «Здійснення контролю якості знань, умінь і навичок дітей у вигляді «табеля успіху», «опитувальника», «діагностування», «кваліметрії», «моніторингу», психологічного тестування.

Педагоги трьох вікових груп  провели підсумкові інтегровані заняття, демонструючи рівень засвоєння вихованцями вимог освітніх програм. Вихователь ІІ  молодшої групи Хохуляк О.І. на занятті «Цікава подорож» застосувала методи диференціації, показала високий рівень знань дітей з мовленнєвого спілкування – малюки складали описові розповіді за опорними схемами, в ігровій формі вміло класифікували різні групи предметів. Діти володіють елементарними математичними уявленнями – рахують у межах 5-ти, вільно оперують цифрами від 1 до 5. Математичний диктант показав уміння дітей розрізняти геометричні фігури, кольори, орієнтуються в просторі, на аркуші паперу.

В середній групі вихователь Глібіщук О.І. запросила малюків до пошуково-дослідницької «Веселої мандрівки». Діти вміють працювати самостійно, в парах, в групах, вміють групувати предмети за різними ознаками, робити дослідження та відкриття.

Не менш цікавим було заняття «Зустріч з друзями» в старшій групі, де вихователь Мороз Л.М. зі своїми вихованцями показали знання космосу, орієнтування на карті, народознавства та знання про працю людей різних професій, розмовляли англійською. Діти складали описові розповіді, читали невеликі тексти, робили звуковий аналіз слів, поділ на склади. Як майбутні школярі, дошкільнята вправно розв’язували приклади і задачі,  знаходили сусідів числа, склад числа, розв’язували ребуси.  

Вихователь-методист ознайомила присутніх з анкетуванням, діагностуванням та наданням методичної допомоги педагогам закладу.

На завершення методоб’єднання Лідія Петрівна звернула увагу на чинники, які сприяють покращенню виконання завдань освітньої програм для дітей дошкільного віку..


Районний семінар практичних психологів та соціальних педагогів в Росошанівському НВК на тему «Провідні психолого-педагогічні методи та форми діяльності формування морально-ціннісної сфери життя серед підлітків та молоді »

      07 травня на базі Росошанівського НВК відбувся районний семінар практичних психологів та соціальних педагогів.

     Утвердження у молодого покоління «нової системи цінностей, котра ґрунтується на національній гордості та гідності», виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині є одним із найважливіших пріоритетів всіх соціальних інститутів і визнано загальнодержавною проблемою. 

      Сьогодення ставить учнівську молодь перед необхідністю визначити свої життєві цілі, стати особистістю, долучатися до сумісної діяльності. 

       Образ досконалої особистості – передусім передбачає міцне і органічне засвоєння системи цінностей, як національних, так і загальнолюдських. Підґрунтям системи цінностей особистості є її ціннісні орієнтації – спрямованість індивіда на моральні, духовні, матеріальні, соціальні, життєві, родинні цінності. Ціннісна орієнтація особистості проявляється в її діяльності та поведінці, умінні керувати своїми емоціями та вибудовувати траєкторію власного розвитку і вдосконалення, а також у сфері взаємовідносин між людиною і суспільством. Саме у процесі соціалізації людина активно засвоює соціальний досвід і перетворює його у власні цінності, установки, орієнтири. 

    Одним із головних завдань психологічної служби   є створення позитивного соціокультурного простору, яке б забезпечувало оптимальні можливості самовираження вихованця, його самоствердження, вияв його таланту, і було спрямоване на становлення громадянина зі сформованою системою цінностей. 

     До формування морально-ціннісної сфери життя підлітків  залучені психологи та соціальні педагоги району, які працюють над становленням особистості юного громадянина-патріота України, який сповідує демократичні цінності, має активну громадянську позицію, вміє критично мислити, шанує працю та людину праці, віддає перевагу етичним нормам, здатен до відчуття прекрасного. 

      Психологами навчальних  закладів особлива увага приділяється впровадженню виховних технологій особистісної орієнтації, які б забезпечували формування й розвиток ціннісної системи людини, передумовою якої виступають насамперед духовна зрілість особистості, її ціннісні орієнтації. 

        У роботі психологічної служби важливу роль відіграє спрямованість на розвиток  у школярів стійких духовно-моральних цінностей: прагнення жити у мирі і злагоді, партнерстві й взаємовигідному співробітництві; власної гідності та дотримання прав людини як найвищої цінності суспільства; любові до батьківського дому і рідного краю; істинного гуманізму, який виражається в діяльній доброті, співпереживанні й милосерді, збереженні довкілля тощо.

      Теоретичний модуль семінару був присвячений загальним засадам формування ціннісних орієнтирів особистості учнів.

       Учасники семінару мали можливість ознайомитися з основними документами щодо організації системи роботи щодо формування морально-ціннісної сфери життя серед підлітків та молоді взакладах освіти . 

        Під час рефлексійного модуля гостей семінару було запрошено до психологічної кав’ярні, де в невимушеній атмосфері пройшов методичний вернісаж «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учніву». Протягом заходу учасники семінару розглянули проблему «Розвиток в учнів ціннісних орієнтирів». 
       Заключним етапом семінару стало підведення підсумків. 
       Великим позитивом було відвідування  чоловічого монастиря в с.Галиця, Сокирянського району. Переступивши поріг монастирської території відчувався дух давності і історичності цього місця. Була проведена коротка екскурсія по території монастиря. Настоятель монастиря розповів про цікаву історію обителі, її святині .

     Сподіваємося, що такі творчі поїздки, які об’єднують в собі цікаве, корисне і душеспасительне будуть не останніми.


  IV засідання районного методичного об’єднання вчителів 4-х класів відбулося на базіВартиковецької СЗОШ І-ІІ ступенів

 3 травня  2019 року в Вартиковецькій  СЗОШ І-ІІ ступенів проведено районний семінар- практикум вчителів 4-х класів на тему «Реалізація взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку учнів шляхом формування ключової компетентності – «Соціальні і громадянські компетентності».

        Семінар розпочався з візитки закладу, яка була представлена учнями початкових класів, які презентували зміст навчання і виховання в початковій ланці.

         Засідання відкрила методист районного методичного кабінету управління освіти Грицик Анжела Володимирівна ознайомивши присутніх з планом роботи та побажала плідної праці.

       Вчитель 4-го класу Білик Світлана Анатоліївна запросила учасників на інтегрований урок з літературного читання і трудового навчання  з теми: «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ. СПІВУЧА ПІР’ЇНКА. Засоби плетіння на дротовій основі. Бісероплетіння. Яскрава пір’їнка». На уроці вчитель використала різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, які сприяли розкриттю суб’єктивного досвіду дітей, створили атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу.  

          В рамках семінару заступник директора школи, Скидан Тетяна Вікторівна, презентувала науково-дослідну роботу «Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського», яку виконала учениця 7 класу Швець Марина (керівник- вчитель початкових класів Язловіцька О.А.).

         Також освітяни району мали змогу переглянути фотовиставку «Добро і Сонце навколо нас», прослухати інформаційний калейдоскоп «Як сонце є, то тепло і світло, мир і добро будуть» - присвячені Всесвітньому дню Сонця.

 Методист управління освіти Кельменецької РДА, Грицик Анжела Володимирівна, організувала роботу «круглого столу», під час якого було проведено обмін досвідом роботи з теми «Ідеї В.О. Сухомлинського і практика гуманізації сучасної школи» та надала методичні рекомендації, щодо проведення Державної Підсумкової Атестації  у 4-х класах. Учасники семінару із задоволенням брали участь у всіх видах роботи.

                  Керівник районного методичного об' єднання вчителів 4-х класів Мартинюк Алла Анатоліївна підвела підсумки проведення семінару-практикуму, систематизувала почуту за день інформацію та подякувала усім за активну участь у підготовці програми семінару.

         Семінар пройшов у теплій, доброзичливій атмосфері. У ході обговорення відкритих заходів вироблено відповідні рекомендації.


Уроки французької мови в Новій українській школі

 16 квітня 2019 року на базі Вовчинецького НВК проведено районний семінар-практикум для вчителів французької мови з теми «Підвищення зацікавленості та мотивації навчання на уроках французької мови в Новій українській школі».

Учасників семінару радо зустріли директор НВК Філіпець Лідія Григорівна, учнівський та педагогічний колективи. Учні розповіли про цікаве шкільне життя, свої досягнення, а Лідія Григорівна поділилася планами, побажала   плідної праці та позитивних емоцій. Учні та вчителі навчального закладу  виконали пісню про рідне село Вовчинець.

Роботу семінару розпочала методист районного методичного кабінету управління освіти Кельменецької РДА Яцишена Євгенія Вікторівна, яка ознайомила учасників із планом роботи та завданнями.

Учителі французької мови району мали змогу ознайомитись та відпрацювати на практиці інтерактивні методи, прийоми, спрямовані на формування  і розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках французької мови та в позакласній роботі.

  Вчитель французької мови Пахолка Алла Іванівна запросила на  урок у 1 клас з теми «Весна». Першокласники працювали в групах, в парах, складали слова, слова вводили в речення, описували ілюстрації до зазначеної теми, повторивши назви кольорів, створювали свої малюнки. Навчання проводилось у формі ігор, в ході яких учні були жвавими, активними, старанними.

З елементами позакласної роботи з предмету учасники семінару мали змогу познайомитись під час проведення «Параду героїв французьких казок».  До участі в «параді» Алла Іванівна залучила учнів 5-9 класів. Гарно підібрані костюми, розповіді про героїв на французькій мові  сподобались присутнім.

 В творчій лабораторії коротко обговорено окремі пункти проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи. Особливу увагу звернули на методику проведення особистісно-зорієнтованого уроку  іноземної мови в Новій українській школі.

Практичний психолог Вовчинецького НВК Кушнір Катерина Петрівна провела психолого-педагогічний тренінг «Профілактика професійного вигорання педагогів». Вдало підібрані психологічні вправи сприяли попередженню або уникненню стресових ситуацій, а практичні заняття створювали позитивний емоційний стан.

Всі присутні мали змогу оглянути виставку «Розквітай, писанко»,  приурочену Великоднім святам. Цікаві композиції, майстерно виконані учнівські роботи   представила учасникам семінару педагог- організатор Руда Олена Олександрівна. А в подарунок та на згадку про зустріч у стінах навчального закладу кожен отримав композицію «Великодня писанка».

 Підсумок семінару було проведено у формі «педагогічного салону запитань і відповідей». Вчителі  ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого.

 Учасники семінару відзначили високий професійний рівень роботи педагогів Вовчинецького НВК, креативність та творчість учнів, доцільність і практичність проведення такого методичного заходу.

По завершенні семінару було обговорено та прийнято ряд рекомендацій.Секрети педагогічної майстерності в умовах НУШ

     12 квітня 2019 року в Бурдюзькому навчально-виховному комплексі  пройшов семінар вчителів початкових класів, які навчають учнів 1 класу з проблеми «Секрети педагогічної майстерності в умовах НУШ».

      Метою семінару було розкрити учасникам творчий підхід до реалізації ідей Нової української школи в практиці роботи закладу. До присутніх із вітальним словом звернувся директор НВК Бордюжан О.В., який ознайомив присутніх із особливостями організації освітнього процесу та створення умов для реалізації Концепції Нової української школи в закладі.

     З  планом роботи семінару вчителів ознайомила Грицик А.В .,методист РМК.

     В ході практичної частини учитель 1 класу Гуцул А.В. провела  ранкову зустріч на тему: «Великдень» та урок математики «Повторення і систематизація додавання і віднімання одноцифрових чисел до двоцифрових». Вчитель високопрофесійно використала методи і засоби навчання математики, які активізували діяльність першокласників, один з ефективних засобів формування у дітей обчислювальних навичок – педагогічну технологію «Шість цеглинок». Доцільно використала інтерактивну дошку. Усе продумано до найменших деталей: кожне слово, кожне завдання- це частина єдиного цілісного процесу пізнання. Немає нераціональних завдань, випадкової інформації, бездумного заучування. Усі завдання чітко підпорядковані одній меті: процес пізнання має бути цікавим, успіш ним і викликати в дитини бажання його продовжувати.

   Анастасія Віталіївна поділилася досвідом з колегами щодо організації освітнього простору в класній кімнаті, який сприяє вільному розвитку творчої собистості дитини.

   Веселу перерву «Простір щасливих дітей» для першокласників організувала  педагог-організатор Бойко С.І.

Учасники семінару побачили практичне  використання нових технологій та активних методів навчання, обговорили сучасні форми і прийоми роботи з дітьми в освітньому процесі Нової української школи.

Педагоги ділилися досвідом та отримали позитивні враження в результаті спільної роботи. Семінар пройшов у дружній теплій атмосфері.

Змінюється час. Міняються діти, вчителі, батьки. Школа теж змінює свої орієнтири. Тому вислів: «Не дитина для школи, а школа для дитини» у Бурдюзькому  закладі є дуже актуальним.

Шановні колеги! Бажаємо успіхів у оволодінні новими ідеями, впевненості у власних силах, натхнення та творчих злетів.


Семінар хімії та біології

    11 квітня 2019 року на базі Вовчинецького НВК проведено районний семінар - практикум для вчителів хімії та біології з теми: «Формування життєвих компетентностей учнів у процесі  вивчення хімії та біології».

Учасників семінару радо зустріли директор НВК Лідія Григорівна Філіпець, учнівський та педагогічний колективи, запросивши  педагогів району до плідної співпраці.

Роботу семінару розпочала методист районного методичного кабінету управління освіти Кельменецької РДА Анжела Володимирівна Грицик, яка ознайомила учасників із планом роботи та завданнями інтегрованого семінару.

Учасники семінару мали змогу ознайомитись та відпрацювати на практиці інтерактивні методи, спрямовані на формування  і розвиток життєвих компетентностей учнів.

  Під час практичної частини семінару присутні відвідали показовий урок хімії з електронною презентацією у 9 класі на тему «Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів» та інтелектуальний батл  «Останній герой», які підготувала і майстерно провела Наталія Сергіївна Маслова. Вона ще раз довела, що основними завданнями педагога є стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів та формування пізнавальних потреб. Адже, викладання – це мистецтво, а не ремесло.

   Вчитель хімії та біології Бернівського НВК Тетяна Анатоліївна Бешлей познайомила присутніх із заходами  в рамках тижня біології у їхньому навчальному закладі.

 Гостем семінару була провідний спеціаліст національного природоохоронного парку «Хотинський» Людмила Василівна Бабин, яка ознайомила педагогів з рідкісними видами дерев і рослин, які ростуть на території парку. Ці дерева можна придбати і висадити в освітніх закладах.

        Всі присутні мали змогу познайомитися з виставкою «Розквітай, писанко», яку  радо представила учасникам семінару педагог- організатор Руда О.О.

     Підсумок семінару було проведено у формі портфоліо, під час якого  учасники ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого. Методист РМК Анжела Володимирівна Грицик наголосила, що компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. Запрошені вчителі відзначили високий професійний рівень педагогів, креативність та творчість учнів, доцільність і практичність такого методичного заходу.

     По завершенні роботи було прийнято ряд рекомендацій .
Використання засобів емоційного впливу на учнів

«Музика – це мова, якою розмовляє весь світ». Ці слова відомого американського поета Генрі Лонгфелло стали епіграфом робочого засідання районного семінару вчителів англійської мови, яке відбулося 26.03.2019 року у середній ЗОШ І-ІІ ступенів с. Вартиківці.

Учасники семінару працювали над цікавою та важливою темою «Використання засобів емоційного впливу на учнів (художньої прози, поезії, пісень, музики, живопису, художньої фотографії ) в навчанні англійської мови»,  тому що емоційний вплив на учнів значно сприяє підвищенню мотивації та розвитку інтересу школярів до вивчення іноземної мови.

Вартиковецька шкільна родина гостинно зустрічала учасників семінару- вчителів англійської мови, піснею «Зеленіє жито». Під час візитки учні розповідали про своє рідне село, а віршовані рядки та пісні на англійській мові свідчили про велике їхнє бажання вивчати англійську мову – такий важливий предмет у сучасному житті. 

Під час уроку англійської мови у 8 класі на тему «Музика у нашому житті» вчитель англійської мови Власова Тетяна Василівна продемонструвала такі види роботи: аудіювання, читання, мовлення з використанням записів музичних зразків та пісень англійською мовою.

Керівник районного методичного об’єднання вчителів англійської мови Андрущак Аліса Спиридонівна  провела майстер клас на тему : «Успішна реалізація концепції Нової української школи».

Шпарка Наталія Анатоліївна, вчитель англійської мови Кельменецького ліцею-опорного закладу надала інформацію про підготовку до ЗНО за результатами обласної науково – практичної конференції фахівців з галузі використання англійської мови.

Під час колективного обговорення учасниками семінару проаналізовано результативність  в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад з англійської мови. Методист райметодкабінету  Паламар Таїсія Миколаївна звернула особливу увагу на роботу вчителів із здібними та обдарованими учнями.

Останнім етапом семінару було підведення підсумків роботи та прийняття методичних рекомендації для вчителів англійської мови, щодо використання засобів емоційного впливу на учнів (художньої прози, поезії, пісень, музики, живопису, художньої фотографії) в навчанні англійської  мови.


Відбувся районний семінар вчителів-філологів

22 березня 2019 року на базі Ленковецького НВК відбувся районний семінар вчителів української мови та літератури на тему: «Розвиток творчого мислення, активізація пізнавальної діяльності учнів як шлях до формування національно-патріотичних почуттів у процесі вивчення української  літератури та в позаурочний час».

Учасників гостинно, хлібом-сіллю зустріли вітальна група учнів та дирекція навчального закладу, які розповіли про цікаве, змістовне життя школярів та педагогів. Дівчинка-Україна учасникам семінару подарувала весняний оберіг – букетик ніжних квітів та сонячний настрій на цілий день. Директор даного навчального закладу Серній Сергій Антонович детальніше  розповів про вчительський склад, поділився своїми  задумами, мріями, планами.

Методист районного методичного кабінету управління освіти Яцишена Євгенія Вікторівна  ознайомила учасників семінару з планом роботи, звернула увагу на шляхи формування національно-патріотичних почуттів у процесі вивчення програмового матеріалу та в позаурочний час, вказала на актуальність даного питання, побажала плідної праці та творчої наснаги.

Вчитель української мови та літератури Пилишата Лариса Іванівна запросила учасників на урок-роздум з української літератури в 10 клас з теми  «Василь Стефаник «Камінний хрест». Трагедія переселення галицьких селян до Канади. Узагальнюючий зміст образу Івана Дідуха. Образи-символи в новелі».

 Звучанням пісні на слова Богдана Лепкого «Чуєш, брате мій…»  розпочався урок-роздум в 10 класі. В образах журавлів-емігрантів ми побачили героїв новели та жінок-емігранток сьогодення, які з величезним сумом покидають рідну землю в пошуках кращого заробітку для своєї родини. Учні  підібрали цікавий матеріал про автора психологічної новели «Камінний хрест»,  відомості про написання  твору, вказали на його  актуальність, висловили свої власні думки про емігрантів часу Стефаника  та сьогодення. Лариса Іванівна на кожному етапі уроку поряд з навчальною метою здійснювала й виховну:  любов до рідної землі, до людей, до свого села, до членів родини, до Батьківщини. Творчі думки учнів, їхні висловлювання  показали високий рівень володіння матеріалом.

Вчителем було проведено майстер-клас «Використання нестандартних вправ на уроках мови з метою вдосконалення граматичних навичок учнів». Досвідчені та молоді колеги побували в ролі учнів та з цікавістю виконували запропоновані види роботи, згадували правила, наводили свої приклади з метою вдосконалення граматичних навичок.

Релаксаційним етапом для вчителів був тренінг «Синдром професійного вигорання педагога»,  який провела практичний психолог даного навчального закладу Музика Тетяна Миколаївна. Вдало підібрані Тетяною Миколаївною психологічні вправи вчили поборювати стрес, визначати рівень виснаження організму та шляхи його відновлення, створювати позитивний настрій.

Патріотичне виховання школярів доцільно здійснювати на прикладах загальнолюдських та національних цінностей, серед яких провідними є: любов до рідної землі, народу й Батьківщини,  членів сім’ї та родини, любов до рідної мови, шанобливе й бережливе ставлення до історії та культури українського народу, праця на благо Вітчизни. Саме ці людські цінності було продемонстровано на годині духовності «Тільки рідним словом проговориш до серця…», яку провела Гадай Галина Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, заступник з виховної роботи Ленковецького НВК.

Всі- від дошкільнят до десятикласників- були учасниками великого шкільного дійства, де згадано та пошановано відомих особистостей рідного села, де так гаряче і щемно люблять батьківську хату, вишневий сад, українську пісню, запальний танець, прийдешню весну, бережно, з великою любов’ю відносяться до хліба. Боже, які ми багаті!!!   На дітей, на людей, на хліб-сіль, на щастя, на добро…. З рук учениці-Весни всі учасники семінару отримали в дарунок печиво-ластівку як символ весни, ніжності, неповторної краси та любові.

З великою шаною, любов’ю звучали пісні Павла Дворського, відомого поета, композитора, співака, народженого в рідних Ленківцях!!! Вся зала урочисто виконувала відому всьому світу пісню Володимира Івасюка «Червона рута»!!!

Захід зітканий із почуттів, емоцій, образів через сприйняття поезії, музики, танців.

На засіданні круглого столу учасники семінару обмінялися думками, висловили захоплення від побаченого на уроці, майстер-класі, психологічному тренінгу, годині духовності, побажали дітям наполегливості в оволодінні знаннями, а вчителям – натхнення, здоров’я і невичерпної енергії.

По завершенні семінару обговорено та прийнято ряд рекомендацій.

Словесники району залишили стіни гостинного Ленковецького НВК з гарним настроєм, вдячністю й бажанням працювати на результат.Районний семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі Кельменецького ліцею – опорного закладу

21 березня 2019 року у Кельменецькому ліцеї – опорному закладі проведено районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему «Салон професійної діяльності у проектних класах Всеукраїнського науково- педагогічного проекту «Інтелект України»».

Мета семінару: розширювати знання про інноваційні педагогічні технології викладання навчальних предметів у 5-7 класах.

Вітальну презентацію «Хочемо знаннями світ наш дивувати…» підготували учасники  театрального гуртка «Жоломійка» - учні 3-А  та 11-А класів, керівник – заступник директора з ВР Адамчук Т.О.

Заступник директора з НВР Адащук Т.В. познайомила присутніх із концептуальною метою та завданнями проекту «Інтелект України», здійснила порівняльний аналіз успішності учнів, які навчаються за експериментальною та звичайною програмою, акцентувала увагу на алгоритмі вироблення сталих знань, умінь та навичок учнів  на уроці за методикою Проекту.

Інформаційне представлення «Навчально-методичне забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект  України» в основній школі» підготувала для гостей заступник директора з НВР Ткач С.А.: прокоментувала завдання предметів «Еврика», «Природознавство. Твої фізичні відкриття», «Природознавство. Моя планета Земля», «Навчаємося разом», «Основи самоменеджменту», продемонструвала зразки робочих і домашніх зошитів, плакатів, таблиць, карт, обладнання для дослідів та експериментів.

В ході практичного модуля було проведено поліфункціональні уроки:

 • над розвитком ключових компетентностей учнів працювала вчитель-методист  Ткач С.А. на уроці біології у 7-А класі на тему «Подразливість тварин. Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджені і набуті поведінкові реакції. Дослідження: вивчення реакції тварин у відповідь на подразнення»;
 • лінгво-поетичні паралелі провела вчитель-методист Буняк Н.О. на уроці української мови у 5-А класі на тему «Прикметник. Групи прикметника за значенням»;
 • розвиток аналітичного, критичного, творчого мислення учнів здійснювала Караван Н.В. на уроці географії у 6-Б класі на тему «Болота. Штучні водойми та водотоки. Країни Північної Європи».

На уроці «Основи самоменеджменту», який провела Адащук Т.В., заступники директорів з НВР побували у ролі дітей: переглянули відео про можливі значення основних поз і жестів людей, потренувалися їх впізнавати,  познайомилися з методикою проведення вправ «Швидкісний тренажер», «Повітряні кульки», «Відчуваю себе», «Ерудит», на релаксаційній хвилинці мали змогу споглядати світлини дивовижних скульптур світу.

Ткач С.А. та заступник директора з НВР Герман Р.В. залучили колег до брейнстормінгу на тему «Формування творчого потенціалу вчителя в умовах створення сучасного освітнього середовища». Познайомили з науково-теоретичним матеріалом про таксономію Блума та організували роботу в групах з роздатковим матеріалом диференційовано- методичного  характеру.

Не залишився без уваги порівняльно-аналітичний  виступ практичного психолога Корній С.П. на тему «Мотивація як рушійна сила самовдосконалення».  

Заступники з навчально-виховної роботи провели яскравий, насичений інформацією та спілкуванням, сповнений новими враженнями день.


Засідання районного методичного об’єднання вчителів географії

Сучасне життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної  самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі і нестандартні рішення.

Вчителі   постійно    перебувають  у невпинному творчому пошуку  методів   навчання за допомогою яких можна було б  познайомити  школярів  із  сучасними  досягненнями  науки  та  їх втіленням   у  повсякденній діяльності. Тому, за ініціативи вчителя географії Нелиповецького НВК Веселовської Руслани Анатоліївни,  20 березня відбулося  виїзне творче засідання методичного об’єднання вчителів географії з проблеми: «Реалізація  компетентнісного  підходу  до  навчання на уроках  географії та в позаурочний час».

         Завідувач  районного методичного кабінету Матковський Олег Віссаріонович  ознайомив колег  з планом  роботи  та нагадав,  що 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів. До нього і  була приурочена екскурсія вчителів географії  на високоефективні сучасні підприємства  Дністровську ГЕС та ГАЕС.

Екскурсію на Дністровській ГАЕС проводив  провідний фахівець групи взаємодії з органами влади та громадами філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» Микола Ковальчук. Огляд станції розпочався переглядом панорами верхнього майданчику, тут вчителі дізналися про історію та етапи будівництва. Крім того мали можливість побувати у машинній залі та оглянути гідроагрегати.

У філії Дністровська ГЕС вчителям розповіли про історію будівництва станції, як виробляється електроенергія, яким чином здійснюється управління гідроагрегатами. Також екскурсанти побували на головному щиті управління.

Щосекунди ГЕС може пропускати до 1800 кубометрів води. Екскурсовод  Анатолій Михайлік розповів, що завдяки автоматичній системі контролю гідроелектростанція запускається дуже швидко: щоб запустити теплову станцію, треба 12-14 годин, атомну – 2-3 дні. ГЕС запускається за дві хвилини і так само за дві хвилини зупиняється в разі потреби. Зазвичай станція працює не постійно, а в години найбільшого споживання енергії населенням. Якщо води в Дністрі додається, як-от під час повені чи паводку, тоді ГЕС переходить на безперервний режим роботи.

Цікавою зупинкою по дорозі додому було відвідування музею гончарства у селі Коболчин. Засновником музею є заслужений працівник культури України Іван Іванович Гончар, який  відкрив  секрети свого гончарського мистецтва на практиці та познайомив з багатою експозицією українського побуту минулого століття.

Підводячи підсумки географічної експедиції, вчителі були вдячні за гостинний прийом і надану корисну інформацію Івану Івановичу Гончару, керівництву ПАТ «Укргідроенерго», екскурсоводам Миколі Ковальчуку та Анатолію Михайліку. Тепер на уроках географії  вчителі  районного методичного об’єднання зможуть дати більш якісні знання та сформувати компетентності у дітей, володіючи не тільки теоретичним матеріалом, а й знанням технологічних особливостей гідроелектроенергетики.


Засідання районного методичного об’єднання  вчителів математики

19 березня на базі Бабинського закладу загальної середньої освіти відбувся районний семінар вчителів математики з проблеми «Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення математики».

Гостей радо зустріли директор закладу Толошняк Валентина Володимирівна, педагогічний, батьківський та учнівські колективи,  які креативно розповіли про рідну школу та рідне село.

На уроці узагальнення та систематизації знань з алгебри у 9 класі з теми «Арифметична і геометрична прогресії» вчитель математики Стрільчук Майя Анатоліївна  використала сучасні методи навчання, що дало можливість активізувати розумову діяльність учнів, сприяти підвищенню в них інтересу до вивчення математики,  розвивати  математичне мислення, а також  звернула особливу увагу учнів на підготовку до ДПА та використала елементи завдань «Крок до ЗНО»

Під час проведення майстер класу вчитель математики та інформатики Кульчак Марина Венедиктівна ознайомила присутніх з елементами  STEM-освіти, як дієвого інструменту розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього на прикладі STEM – уроку «Голограма зі смартфону». А також вихованці гуртка  «Робототехніки» презентували своє інноваційне рішення в рамках глобального міжнародного проекту "Вперед на орбіту" та продемонстрували виконання програмованих місій роботом на спеціальному полі.

Далі учасники семінару із задоволенням взяли участь у практикумі «Розв’язування олімпіадних задач з математики».

Під час колективного обговорення учасниками семінару проаналізовано результативність  в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад з математики та обговорено участь у  Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Методист райметодкабінету  Паламар Таїсія Миколаївна звернула особливу увагу на роботу вчителів із здібними та обдарованими учнями.

Останнім етапом семінару було підведення підсумків роботи та прийняття методичних рекомендації для вчителів математики, щодо формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення математики.


Семінар логопедів та асистентів учителів на базі Комарівського НВК

15 березня 2019 року на базі навчального закладу проведено семінар-практикум за темою  «Запровадження інноваційних навчальних технологій на основі інклюзивного підходу та моделей соціальних послуг для дітей з ООП».

Учасниками семінару були учителі-логопеди навчальних закладів району, асистенти вчителів інклюзивних класів на чолі з працівником районного інклюзивно-ресурсного центру Бриндак В.В.

Метою проведення семінару було визначення ефективних способів формування мовленнєвих компетентностей дітей молодшого шкільного віку, представлення та популяризація досвіду роботи вчителів-логопедів та асистентів вчителів навчальних закладів Кельменецького району.

У ході роботи семінару-практикуму обговорено такі питання:

 • застосування методик ТАН-Содерберга та Нумікона у роботі з дітьми з ООП, з яким виступила асистент вчителя Боймістрюк В.В.;
 • про використання кінезіологічних вправ для дітей  з особливими освітніми потребами поділилась асистент вчителя Латковська А.І.;
 • заняття з елементами тренінгу «Особливості спілкування з дітьми з обмеженими можливостями» провела практичний психолог закладу Адамчук Є.Г..

У практичній частині семінару учитель-логопед Бордюжан Лілія Петрівна  презентувала групове логопедичне заняття з розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку, які мають фонетико-фонематичні порушення мовлення, з теми «Автоматизація звука л за лексичною темою «Казковий світ диких тварин».  Учасники відвідали ляльковий театр  «Пригоди в казковому лісі», який підготувала  з вихованцями 4 класу вчитель початкових класів Платаш В.В.

Семінар завершився підведенням підсумків та виробленням рекомендацій.


Проведено районний семінар працівників психологічної служби

    Психологічною службою Ленковецького НВК на базі дошкільного навчального закладу «Малятко» проведено районний семінар працівників психологічної служби «Різновиди роботи психологічної служби з дітьми з особливими потребами та дітьми дошкільного  віку «Відкриваю світ своїм ключем.»

  Свято  відкрили вихованці ДНЗ з привітальною візиткою  та зустріли гостей з хлібом,сіллю.

Директор закладу  Серній С.А. ознайомив присутніх з планом роботи семінару. Учасники семінару  мали можливість побувати на корекційно-розвиткових заняттях практичного психолога Музики Т.М. та асистента-вихователя Левенець Г.М. з дитиною, яка виховується в інклюзивній групі.

  Згідно плану роботи семінару всіх присутніх було запрошено на корекційне заняття практичного психолога з дітьми старшої групи «Подорож до диво-квітки», де вони мали можливість побачити ряд практичних занять, спрямованих на розвиток психологічних процесів дошкільнят.

  Сім»я для дитини – є найвищою цінністю. Адже саме тут формується особистість дитини, виховується її характер, закладається міцний фундамент під назвою «Дитинство». Мама для дитини – перший надійний психологічний захист. Тому, саме мами були запрошені взяти участь у засіданні круглого столу «Стежиною сімейної мудрості.» Тут вони мали можливість попрацювати в групах, висловити свої думки, враження, а також дізнатися із запропонованої діагностики про стосунки із своїми дітьми, побачити недоопрацьовані моменти, отримати  поради від своїх дітей та створити свої правила не вживаючи «НЕ». Розуміючи при цьому глибину своїх продуманих дій вони майстерно створили творчий проект «Колаж щасливої сім»ї» та захистили його.

  Згідно запропонованого регламенту роботи учасники семінару взяли участь у майстер-класі «У серці дитини сяє зародок зерна». Під час якого вони виконували певні завдання.

  Каленчук Л.В., практичний психолог Бурдюзького НВК, Адамчук Е.Г., практичний психолог Комарівського НВК та Рементов Р.М., практичний психолог Бузовицького НВК поділилися своїми напрацюваннями.

  Учасники семінару мали нагоду послухати виступи цьогорічних учасників захисту науково-дослідницьких з  психології районного та обласного етапів конкурсів Андрущак Наталії, учениці 10 класу та Грицик Соломії, учениці 9 класу.

Щоб  дати учневі хоч один промінь світла, педагогові треба виховати в собі ціле море сонця.


Засідання районного методичного об’єднання  вчителів фізики та астрономії

12 березня 2019 року  в закладі загальної середньої освіти с. Зелена відбулося методичне об’єднання  вчителів фізики та астрономії на тему: «Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення фізики і астрономії».

           Учасників семінару зустріли адміністрація закладу та  учнівський колектив,  які розповіли про рідну школу та рідне село.

     Свою майстерність, професіоналізм продемонструвала учасникам семінару вчитель фізики Агапій Тетяна Сергіївна на уроці в 7 класі «Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда». Учням сподобався урок, вони були задоволені результатами досягнутих успіхів. А найголовніше – це тісна співпраця вчителя та учнів. На уроці Тетяна Сергіївна впроваджувала інноваційні форми та методи навчання, адже інновації – це крок вперед, це – результат невтомної праці педагога. Тетяна Сергіївна  довела на уроці, що важливим для учнів є не тільки вміння оперувати власними знаннями, уміннями і навичками, а й бути готовими змінюватися відповідно до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформаційними потоками, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися впродовж  усього життя, тобто бути компетентними.

       Також було запропоновано учасникам семінару виховний захід- конкурс фізичної краси  «Міс Фізика». У заході взяли участь учні 7-11 класів. Школярі продемонстрували свою артистичність, винахідливість, творчість, взаємодопомогу. Протягом заходу представники шести держав (Механіка, Електродинаміка, Оптика, Коливання і хвилі, Молекулярна фізика, Термодинаміка) показали   свою ори­гінальність і були відзначені багатогранним здивуванням  під час проведення дослідів. Ці держави є єдиним цілим, що зветься найпрекраснішою, найцікавішою і найзагадковішою наукою - ФІЗИКА!    

         Вчитель  фізики  Дністрівського НВК Марчук Любов Іванівна презентувала свій  досвід роботи на тему «Перевернуте навчання як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності».

         Далі учасники семінару із задоволенням взяли участь у практикумі «Розв’язування олімпіадних задач з фізики і астрономії», що провів Руснак Віктор Васильович, керівник районного методичного об’єднання вчителів фізики.

Під час колективного обговорення учасниками семінару проаналізовано результативність  в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад з фізики і астрономії та обговорено участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Методист райметодкабінету  Паламар Таїсія Миколаївна звернула особливу увагу на роботу вчителів із здібними та обдарованими учнями. Також   Таїсія Миколаївна наголосила на виконання Заходів, присвячених Року фізики.

Останнім етапом семінару було підведення підсумків роботи та прийняття методичних рекомендації для вчителів фізики і астрономії, щодо формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення фізики і астрономії.

         Вчительська праця важка, але саме вчителям потрібно запалити в кожній дитині іскорку знань, відкрити шляхи пізнання нового, невідомого.

 Семінар "Особливі серед нас"

01.03.2019р. відбувся семінар  передбачений інформаційно-просвітницьким проектом «Чужих дітей не буває».

Проект  громадської організації «Особливі серед нас» ініційований з метою поширення серед населення інформації про дітей з особливими освітніми потребами. На семінар були запрошені: Галай Ж.О. заступник начальника відділу контролю  та кадрової роботи управління освіти райдержадміністрації, фахівці КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», директори ЗЗСО та ЗДО, заступники директорів з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вчителі інклюзивних класів, асистенти вчителя, вихователя, психологи, учні ЗЗСО, батьки особливих дітей. Лектори, а саме голова ГО « Особливі серед нас»(мама особливої дитини) Дяченко Тетяна та практичний психолог, арт-терапевт, член УСП Бинда Ліна надали присутнім рекомендації щодо організації інклюзивного навчання і розвитку дітей, про напрямки і методи соціалізації  особливих дітей у дошкільних та шкільних закладах, подальшого їх працевлаштування та психологічної підтримки батьків особливих дітей. Адже сучасне українське суспільство має велику проблему щодо адекватного та толерантного ставлення до дітей з особливими потребами, тому фахівцям КУ « Інклюзивно- ресурсний цент» та педагогам навчальних закладів потрібно допомагати, навчати, виховувати, надавати консультації для батьків щодо соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.


Засідання районного методичного об’єднання вчителів 2-х класів на базі Михайлівського НВК на тему «Творчість учителя – запорука професійного зростання»

Якщо в однієї людини є яблуко й у іншої є яблуко,

то після обміну в них залишиться по одному яблуку.

Але якщо в однієї людини є ідея і в іншої є ідея,

то після обміну  в них залишиться по дві ідеї.

                                                                                          Дж.Б.Шоу

  Сучасна школа чекає нового вчителя, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя.

    Нинішній школі потрібен педагог-психолог, дослідник, науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання, співпрацювати з іншими та вести за собою. Одним словом той, хто любить і розуміє дітей. Наділений здатністю до креативності, вчитель вдихає в наукові факти, гіпотези та теорії нове життя, відкриває шлях своїм учням до розуму і серця.  При цьому творчість — важлива умова у становленні самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічний талант учителя.

 

    Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу відбувається шляхом упровадження педагогічних інновацій у системі початкової школи.

 

? Як краще підготувати дітей до успішного і продуктивного життя в майбутньому?

 

? Як навчити розуміти свої прагнення, робити свій вибір і відповідати за його наслідки?

 

? Як скерувати молоду людину на досягнення гідної життєвої мети?

 

? Як створити умови для становлення особистості, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення?

 

? Яким чином залучити широке коло педагогічних працівників до дослідницької діяльності та накопичення досвіду щодо використання інноваційних технологій для розвитку творчого потенціалу учнів?

 

    У четвер 28 лютого 2019 року , на базі Михайлівського НВК відбулося районне методичне засідання вчителів 2-х класів з теми «Творчість вчителя- запорука професійного зростання».

  В роботі засідання районного методичного об’єднання вчителів 2-х  класів взяли участь вчителі початкових класів (2-х) Кельменецького району, методист управління освіти районного методичного кабінету Грицик Анжела Володимирівна.

   Учасників засідання привітала директор Михайлівського НВК Іванна Іванівна Власова. Візитною карткою директор  презентувала роботу закладу початкової освіти та дошкільного навчального закладу.

    Засідання відкрила методист районного методичного кабінету управління освіти Грицик Анжела Володимирівна ознайомивши присутніх з планом роботи та побажала плідної праці.

    Ранкову зустріч у 1-му класі Нової української школи провела вчитель початкових класів Власова Іванна Іванівна на тему «Прихід весни». Учні продемонстрували знання про живу та не живу природу навесні, дізналися про квітучість природи весною та привітали присутніх з прийдешніми весняними  святами піснею «Усмішка матусі».

    Перепелюк Вікторія Вікторівна, вчитель початкових класі у 2-му класі провела урок образотворчого мистецтва на тему «Танок метеликів» з елементами дослідження, експерементів, ігрових тренажерів, різних технік створення малюнка: малювання пальчиками, розфарбовування картин із воску.       

     Під час уроку панувала творча, креативна атмосфера: ігри, індивідуальна, групова, колективна робота, навчальні фізхвилинки, використання елементів критичного мислення( за, проти – голосування).

     Вікторія Вікторівна поділилася досвідом роботи з проблеми «Створення та використання ігрових тренажерів для засвоєння навчального матеріалу у початкових класах» над якою почала працювати рік тому і є вже досить великий доробок напрацювань: «Портфелики», «Звірята», «Алвафіт. Прописи», «Математичні сонечка», «Схеми задач, прикладів на магнітній основі», «Кексики, Метелики, Соняшники – таблиці множення та ділення». Педагогам району вчителька приготувала сюрприз - подарунки «Портфелики»  на згадку про приємне спілкування.

       Учасники засідання були приємно здивовані напрацюваннями педагогів Михайлівського НВК. Методист РМК вчителів 2-х класів Грицик Анжела Володимирівна підвела підсумки проведення засідання, подякувала усім за активну участь у підготовці програми. По завершеню заходів Анжела Володимирівна запропонувала ряд рекомендацій на затвердження.


Семінар вчителів інформатики

   26 лютого 2019 на базі Івановецько закладу загальної середньої освіти проведено семінар учителів інформатики на тему: «Формування життєвих компетентностей учнів  шляхом  використання практично-орієнтованих завдань на уроках інформатики».

   Учасників семінару зустріли адміністрація закладу та  учнівський колектив, які представили візитку школи у ритмах сучасного флешмобу. Робота семінару розпочалася з ознайомлення гостей з планом роботи.

    Вчитель інформатики Івановецького ЗЗСО  Гришков В.В. запропонував учасникам  семінару  урок у 9 класі на тему: «Алгоритм пошуку min (max) елементу в двовимірному масиві», на якому учні вдосконалювали навики програмування, практично виконуючи завдання на ПК. Наступним етапом роботи був практикум з теми «Інфографіка. Розв’язування  задач з різних предметних галузей», який провів для учасників семінару Секрета А.В. Після двох заходів гості семінару були запрошені до «Галереї мистецтв», де були представлені роботи вихованців художньої школи, яка супроводжувалася цікавою розповідь Бескубського Д.В. про картини юних художників, техніку виконання та різнопланову тематику.  

   Далі учасники семінару із задоволенням взяли участь у майстер класі «Середовище Lazarus: обчислювальні прикладні програми», який провів Гришков В.В. А Марчук Л.І., вчитель інформатики Дністрівського НВК, поділилась досвідом з використання в освітньому процесі технології перевернутого навчання.

   Під час колективного обговорення учасниками семінару проаналізовано та обговорено участь і результативність  в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад з інформатики і ІКТ. Останнім етапом семінару було підведення підсумків роботи та прийняття методичних рекомендації для вчителів інформатики, щодо формування життєвих компетентностей учнів  шляхом  використання практично-орієнтованих завдань на уроках інформатики в освітніх закладах району.


Районний семінар вчителів суспільних дисциплін на базі Кельменецького ліцею – опорного закладу

26 лютого 2019 року на базі Кельменецького ліцею-опорного закладу відбувся районний семінар вчителів історії .

Робота семінару спрямовувалась на розгляд питань розвитку інтелектуальних можливостей та компетенцій ліцеїста в умовах реалізації принципів Концепції НУШ в старшій школі. Учасники семінару розглядали питання модернізації освітнього процесу шляхом компетентнісного підходу вчителя у формуванні основних компетенцій учня.

 Для  викладачів історії району було представлено дайджест демонсраційно-методичних заходів.

        Дмитрук Л.О.- вчитель історії, «учитель-методист» запросила на урок історії України з теми: «Гетьманування І.Мазепи» у 8-А клас, де учні здійснили заочну подорож в епоху гетьманування  І. Мазепи. Вчитель разом із учнями зробила історичний аналіз: «Постать гетьмана крізь призму  століть».

     Білобрицький О.Б.- вчитель історії та громадянської освіти, «спеціаліст ІІ категорії» провів практикум з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у 10-А класі з теми: «Аналіз медіатексту в ракурсі агітаційного плакату». Учні працювали в групах над створенням проектів за тематикою уроку. Презентація проектних робіт здійснювалась за технологією: «Диспут-карта знань».

       Адамчук А.В. - вчитель історії і правознавства, «учитель-методист» продемонструвала вміння і навички десятикласників вести дебати з теми: «Права людини. Чи актуально сьогодні вміти відстоювати свої права?».  В процесі заходу піднімались питання власної свободи дітей, розглядались позитивні і негативні сторони такої свободи  у сім'ї та школі. Учні чітко висловлювали свої думки, ділились своїм баченням процесу виховання та достойно відстоювали свою позицію та право на права.

        На завершальному етапі семінару Адащук Т.В.- вчитель історії, «старший учитель», заступник директора з НВР  провела методично-ділову гру «Адаптація вчителя до алгоритмів роботи в новій українській школі з питань формування стійких академічних компетентностей ліцеїстів». Тетяна Василівна зробила екскурс в історію формування погляду на вчителя в різні періоди розвитку суспільства. Разом із учасниками семінару  сконструцовано образ сучасного вчителя.

Іванська В.В.- вчитель історії, «спеціаліст ІІ категорії» провела паралелі між вченням В.Сухомлинського та положеннями концепції НУШ.

Члени районного МО  плідно працювали, брали участь у тренінгах, аналізі, вели діалоги, захищали міні-проекти.


Вчителі фізичної культури району на семінарі в Бузовицькому НВК

13 лютого відбувся районний семінар вчителів фізичної культури на базі Бузовицького НВК.

Розпочала семінар творча група учнів, які щиро зустріли гостей і розповіли про свій заклад освіти. Діти зазначили, що на вчителів фізичної культури покладено велику відповідальність: формувати здорову особистість, виховувати свідоме та ціннісне ставлення до власного здоров’я. Вчитель фізичної культури Бузовицького НВК Людмила Вікторівна Добрюк провела з учнями 11 класу урок з модуля «Волейбол», тема: «Удосконалення техніки виконання прийому і передачі м’яча». Вчитель початкових класів Світлана Іванівна Геленюк продемонструвала свою педагогічну майстерність а також здібності та творчість четвертокласників на уроці з основ здоров’я на тему: «Хочу, можу, треба. Воля і здоров’я людини. Практична робота: виконання проекту «Відомі параолімпійці»» Вчитель фізичної культури Людмила Вікторівна Добрюк для своїх колег провела ділову гру «Через рух – до здоров’я». За «круглим столом» пройшло обговорено семінару, де методист Олександр Іванович Ткач та голова методичного об’єднання Олександр Васильович Козак надали методичні рекомендації та консультації вчителям фізичної культури.


Формування предметних компетентностей на уроках художньо-естетичного циклу

 У середу,  30 січня  2019 року,  на базі Дитячо-юнацького центру відбувся семінар вчителів художньо-естетичного циклу  з теми  «Формування предметних компетентностей на уроках художньо-естетичного циклу».

    В роботі семінару взяли участь вчителі музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури, завідувач районним методичним кабінетом Олег Матковський,  учні 11 класу Кельменецького ліцею-опорного закладу.

     Олег Віссаріонович відкрив роботу семінару і зазначив, що основна мета предметів художньо-естетичного циклу  - захопити  сучасних учнів мистецтвом, зацікавити їх настільки, щоб з’явилося бажання самостійно більш ширше познайомитися з мистецькими шедеврами.

    Євгенія Яцишена, методист РМК, ознайомила з планом роботи засідання та наголосила, що на сьогоднішньому зібранні вчителі-фахівці продемонструють вміння застосовувати на уроках художньо-естетичних дисциплін емоційне сприйняття музики і творів мистецтва, розкриють роль кольорів  для кращого емоційно-почуттєвого впливу на учнів.

     Майстер-клас «Українська народна пісня в обробці Я. Степового «Грицю, Грицю, до роботи» (розучування); Йоган Брамс «Угорський танець» (слухання). Динамічний та темповий розвиток» провів учитель музичного мистецтва Перковецького НВК Ігор Доманчук. Вчителі музики відчули себе в ролі учнів,  пройшлися етапами уроку, познайомились з формами та методами роботи. Презентація  була гарним доповненням до уроку.

    Вчитель образотворчого мистецтва Кельменецького ліцею-опорного закладу Ірина Швець  глибоко та різносторонньо  розкрила тему «Колір та сприйняття музики і творів мистецтва на уроках художньо-естетичних дисциплін». Вчителька розповіла про поєднання різних кольорів та відтінків, що безпосередньо впливають на психіку, настрої, навколишнє середовище, дала рекомендації щодо використання кольору в одязі вчителя, вказала на діагностичні та педагогічні можливості кольору на уроках образотворчого мистецтва, розкрила вплив музики та кольору  на фізіологічну систему учнів,  на здоров’я та розвиток особистості.

    Вдало підібрано вправи для практичної роботи:

- аналіз та опис картин,

- використання різних форм гри при описі репродукцій: «Уявляємо», «Я – герой картини», «Добери прикметники», «Запитання-відповіді»;

- виконання декоративної роботи «Техніка-мозаїка» в поєднанні зі слуханням відповідного музичного супроводу, що відповідає темі вибраної композиції.  

     Кожен учасник семінару отримав «Поради  для вчителя мистецтва», де вміщено рекомендації щодо застосування кольору на уроці,  вказано ряд музичних творів для зняття хвилювання, тривоги, заздрості, озлобленості, заспокоєння, повного розслаблення, зняття втоми.

     Всі з цікавістю слухали виступ учнів 11 класу Кельменецького ліцею-опорного закладу-переможців (І місце) обласного конкурсу «Професія майбутнього».  Презентація та захист проекту були бездоганні. З рук учнів присутні отримали емблеми «Життя в стилі ЕКО АРХІТЕКТУРИ».

      Під час засідання круглого столу «Мозаїка думок» вчителі художньо-естетичного циклу поділилися враженнями від почутого та побаченого.

       Євгенія Яцишена  підвела  підсумки роботи  семінару. Прийнято методичні рекомендації. # Нова українська школа в дії

   30 листопада 2018 року педагоги Бабинського ЗЗСО знову радо зустрічали колег. Цього разу учасниками семінару-практикуму стали вчителі початкових (1-х) класів Кельменецького р-ну.

Відкрила семінар «Інтегроване навчання – система, підхід та інструмент у формуванні ключових компетентностей НУШ» методист РМК Анжела Володимирівна Грицик, яка окреслила сучасні тенденції у впровадженні Нової української школи в Кельменецькому р-ні та акцентувала увагу на важливості завдань, що стоять перед кожним педагогом на шляху реалізації реформи в освітній галузі.

   Дирекція та учні презентували візитку початкової школи Бабинського ЗЗСО «Нова українська школа: як працює навчальний заклад»

   Досвідом роботи  поділилася учителька Ірина Володимирівна Сосніна. Тематичний день у 1 класі «Чи існує в природі «жива» вода?» (за Inguiry – based learning (навчання через дослідження за запитами дітей)) розпочався, як звичайно, з ранкової зустрічі. Логічним продовженням став Тeam building з використанням набору LEGO «Шість цеглинок». Таємним гостем, який власноруч створив, дослідив та відкрив першокласникам  рецепт  «живої» води, став учень Іванівецького ЗЗСО Гуцул Іван. Вчителька разом з учнями в рамках уроків продемонстрували, як вони проводять дослідження, організовують групову роботу, впроваджують інтегрований підхід. Учні працювали над дослідницькими та проблемними запитаннями, спостерігали під час дослідів за різними станами води, отримали уявлення про атоми і молекули і навіть створили «штучний сніг». Діти активно висловлювали свою думку, продовжували вчитися слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Модератор живої бібліотеки «Право на помилку: невдача – це не протилежність успіху, а лише сходинка до нього» Анжела Володимирівна Грицик  запросила  присутніх перегорнути сторінки живих книг:

- Ірина Унгурян, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППОЧО, тренер НУШ, член творчої групи по створенню Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми під керівництвом Р. Б. Шияна;

- Орина Черновська, мати першокласника;

-Тетяна Костащук-Мазур, учителька початкових класів ЗОШ № 19 Чернівецької міської ради, тренер НУШ;

- Ірина Сосніна, учителька початкових класів Бабинського ЗЗСО, тренер НУШ.

Фокус – група «Лайфхаки ефективного навчання», підбиття підсумків та вироблення рекомендацій відбулися за круглим столом, де під керівництвом голови РМО Самошиної Валентини Миколаївни, у ході конструктивної розмови, також були обговорені перші досягнення та перспективи впровадження Концепції розвитку початкової освіти в Кельменецькому р-ні.

Семінар закінчився. Та не закінчилась кропітка праця вчителя. І тут хочеться згадати слова Любомира Гузара, які в реаліях сьогодення актуальні, як ніколи: «Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами»


«Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії та біології».

У листопаді на базі Лівинецької ЗОШ проведено районний семінар-практикум вчителів природничого циклу  теми «Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії та біології».  

          Учасників семінару привітали директор навчального закладу Лілія  Олександрівна Мельник  та  учнівський колектив. У візитці учні розповіли про цікаве життя та навчання, їхні задуми, сподівання і побажали плідної праці.

         Семінар відкрила методист РМК Анжела Володимирівна Грицик, яка ознайомила учасників із програмою роботи семінару. 

      Учителі відвідали урок біології у 6 класі на тему «Одноклітинні твариноподібні організми»(вчитель  Яна Сергіївна Чубатько). Вона уміло налаштувала учнів на урок, створила сприятливий мікроклімат, вдало провела мотивацію навчальної діяльності учнів. Шестикласники  працювали у групах. Упродовж уроку Яна Сергіївна використовувала комп’ютерну презентацію, ставила проблемні питання, пропонувала  інтерактивні вправи, постійно змінюючи види діяльності на уроці. Урок був цікавим, змістовним, насиченим новою  інформацією. Рефлекція показала, що учні дізналися багато корисного на уроці про одноклітинні твариноподібні організми.

       Ключовим елементом семінару був  майстер-клас з вчителями району, який провела вчительхімії  Валентина Іванівна Лакуста на тему «Мотивація до навчання як головна умова розвитку творчого мислення учнів». Під час майстер-класу присутнім  було запропоновано бути в ролі учнів і на особистому досвіді оцінити ефект від різних форм роботи на уроці хімії. Особливу увагу булоприділено диференціації освітнього процесу в межах уроку та формуванню ключових компетентностей під час виконання різних експериментів. Було представлено відео  Власової Анастасії, в якому   учениця дослідила  вплив Coca colu на організм людини.

       Особливо цікавим  був  виступ екологічної агітбригади  «Юні екологи»  на  тему  «Хай світ славиться любов’ю».  Діти з великим задоволенням виконували  ролі, майстерно  перевтілившись у той чи інший  образ. Декламуючи вірші та виконуючи музичні композиції, прагнули донести до кожного учасника заходу розуміння цінності та неповторності життя кожного з нас.

     Підсумок семінару було проведено у формі круглого столу. Методист РМК Анжела Володимирівна Грицик наголосила, що компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.  

    Учасники семінару ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого.

     По завершенні роботи було прийнято ряд рекомендацій .


Районне методичне об’єднання вчителів французької мови в Нелиповецькому НВК

30 листопада 2018 року в Нелиповецькому НВК відбувся районний семінар вчителів французької мови на тему: «Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику нових державних стандартів і технологій».

Творча група учнів та адміністрація навчального закладу радо зустріли учасників семінару. Школярі охоче розповіли про цікаве, змістовне життя, про свої досягнення, задуми. Надія Іванівна Балинська, директор школи, детальніше познайомила з педагогічним колективом, його досягненнями, напрацюваннями, планами і побажала плідної праці.

Методист РМК Євгенія Вікторівна Яцишена детально ознайомила з планом  та відкрила роботу семінару.

Вчитель французької мови Ранецька Т.С. запропонувала увазі наступні заходи:

1. Відкритий урок в 9 класі:«Відомі люди Франції. Наука і освіта», на якому учні мали змогу ознайомитись з новими поняттями, розвинути навички роботи над проектом, комунікативні уміння; розкрити значення винаходів видатних вчених для людства; виховувати творчу активність, ініціативність, бажання навчатися, формувати громадянську відповідальність.

2. Конкурс поезії «LessiaUkraїnkaLespérance»  сприяв вихованню в старшокласників естетичних смаків та пізнавальних інтересів.

Практичним психологом НВК Федорюк Н.А. був проведений міні-тренінг на тему: «Формування навичок ефективної взаємодії в колективі», де учасники МО мали змогу розвантажитись і краще пізнати свій творчий потенціал.

На «Методичних посиденьках» методист РМК Яцишена Є.В. розповіла про формування ключових компетентностей на уроках французької мови та про впровадження у практику нових державних стандартів і технологій. Відбувся  огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури та матеріалів з іноземної мови. Члени журі олімпіади районного рівня зробили детальний аналіз  учнівських робіт, вказали на окремі  недоопрацювання.

В «Творчій лабораторії» вчителі французької мови поділились своїми творчими надбаннями та досвідом роботи і прийшли до висновку, що «знання однієї  мови дозволяє увійти  в коридор життя…», а чим більше мов буде знати сучасний вчитель, тим більше дверей для нього відчинить життя.

По завершенні роботи семінару було прийнято ряд рекомендацій.

 


«Впевнений старт- фундамент успішної підготовки дітей до навчання в школі»»

У листопаді на базі дошкільного навчального закладу №2 смт. Кельменці проведено семінар – навчання вихователів старших груп дошкільних закладів району на тему «Програма «Впевнений старт- фундамент успішної підготовки дітей до навчання в школі»»

Представлені форми роботи: –«Бенефіс книжки» Хрестоматія літературно- художніх творів з методикою використання «Книжка щодня» ознайомила директор закладу А.В.Руда; практичний показ заняття в старшій групі на тему дня : «Перетворення: що можливо, а що ні» продемонструвала вихователь-методист Г.К.Юрнюк та музичний керівник В.І. Власова.

Вихователь – методист Бабинського дошкільного навчального закладу А.А.Карапчієвська ознайомила присутніх із методом «Лялька як персона» для соціального і психологічного розвитку дитини.

Наостанок, для підтримки позитивного настрою і збагачення педагогічного досвіду вихователів, директор ДНЗ провела семінар-тренінг «Вперед і вгору». Для завершення семінару –навчання та підведення підсумків до слова запросили начальника відділу моніторингу, інспектування навчальних закладів та методичної роботи управління освіти райдержадміністрації Л.П.Андрущак.


Формування національно-патріотичних цінностей на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі

    За вікном листопад, але зима вступила у свої права! Природа одягнулася в зимовий одяг і подарувала нам прекрасний настрій.

        Саме на таких піднесених емоціях ми,  вчителі зарубіжної літератури району, 20 листопада 2018 року завітали до Бабинської ЗОШ на  семінар.

Цікавою і методично-обгрунтованою була тема «Формування національно-патріотичних цінностей на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі».

      Цьогоріч Бабинська школа, мабуть,  найбільше з усіх шкіл району зустрічала гостей. Відгуки були найкращі!

      Теплою була зустріч з дирекцією та педагогічним колективом закладу. Чудова аура огорнула нас теплом і затишком. Вразила візитка школи,  в якій учні гідно захистили свої досягнення, ознайомили з цікавим та змістовним життям. Уяскравленням дійства була співпраця учнів, батьків, учителів. Це є прикладом особистісно-зорієнтованого триєдиного навчання (батьки, вчителі, діти). Такий тісний зв’язок – чудовий приклад для підростаючого покоління.

        Цікавою була робота в творчій лабораторії вчителя Катерини Віссаріонівни Паращук, яка запросила нас до семикласників на урок за темою: «В. В. Биков «Альпійська балада. Образи Івана Терешки і Джулії. Представлення сили дружби й кохання світу насильства».

На уроці були зреалізовані змістові лінії літературної освіти:

 • емоційно-ціннісна;
 • літературознавча;
 • розвиток вмінь і навичок читацької діяльності, формування етичної позиції учнів.

Цікавими були прийоми і методи:

 • обери позицію;
 • характеристика образів;
 • робота з цитатним матеріалом;
 • порівняльний аналіз епізоду фільму;
 • палітра емоцій.

Учні отримали знання, а присутні вчителі  – насолоду та задоволення від їхньої роботи. Ноти патріотизму, любові до людей, до своєї країни неньки України звучали упродовж уроку.

       Релаксаційним етапом для учителів семінару був психологічний тренінг «З Україною в серці» - із досвіду методичної скарбнички Малай І. І. – психолога, директора ДНЗ «Іскринка» с. Бабин. Учасники семінару за планом працювали із координатором тренінгу, а саме: співали українські пісні, відповідали на питання,  пов’язані з Україною, вирішували проблеми разом,  ще раз переконуючись,  «Що один у полі не воїн».

   Іванна Іванівна Малай досягла мети тренінгу, і кожен учасник ще раз усвідомив себе справжнім патріотом своєї Батьківщини, отримавши на згадку  «Сердечко України».

    В актовій залі школи відбувся  виховний захід, приурочений Дню Гідності та Свободи «Герої не вмирають, просто йдуть». Захід зітканий із почуттів, емоцій, образів через сприйняття поезії, музики, танців. Виховної мети досягнуто!

        Учасники семінару активно долучилися до роботи  методичної панорами, обговорюючи урок та виховний захід.

      Євгенія Вікторівна Яцишена, методист РМК, члени журі районного етапу олімпіади по зарубіжній літературі детально обговорили результати та вказали на окремі  недоопрацювання.

     По завершенні роботи було прийнято ряд рекомендацій.

   Залишали стіни Бабинської ЗОШ  з хорошими враженнями та гарним настроєм.


«Формування особистості молодшого школяра з орієнтацією на творчість В.О. Сухомлинського та впровадження його вчення в умовах сучасного закладу».

           22 листопада  в Бернівському НВК  відбувся семінар вчителів 3-х класів на тему: «Формування особистості молодшого школяра з орієнтацією на творчість В.О. Сухомлинського та впровадження його вчення в умовах сучасного закладу».

            Семінар розпочався з візитки закладу, яка була представлена учнівським, педагогічним та батьківським колективами, по завершенню якої  методист  районного   методичного кабінету  управління  освіти   Грицик  Анжела  Володимирівна ознайомила присутніх з планом роботи  та побажала   плідної  праці.

        Ранкову зустріч у 1-у  класі провела Ляшок Л.Г. на тему «Доброта». Учні привітали всіх присутніх, один одного, побажали  гарного настрою та  налаштували на хвилю позитиву.

        Якубаш Галина Іллівна  презентувала урок  літературного читання  з елементами інтеграції у 3-у  класі  на тему : «В.О.Сухомлинський «Добре слово»». На уроці учитель застосувала багато інтерактивних методів : робота в групах, в парах, читання ланцюжком, читання в ролях, презентації домашніх груп.

         Сироїд Т.В., вчитель 4-го  класу, провела виховний захід  на тему «Вчитель добра і краси». Діти продемонстрували інсценізації В.О. Сухомлинського: казки «Пелюстка і квітка» та оповідання «Як Павлик списував у Зіни задачу».

            Кушнір К.П., вчитель Вовчинецького НВК презентувала панораму досягнень «Педагогічні технології вчителя-майстра. Шляхи професійного успіху».

              Дєдова Л.Г. вчитель Ленковецького НВК  розповіла про розвиток критичного мислення у молодших школярів.

Бешлей Т.А., класний керівник 5- го  класу та Федорук Л.Д. вчитель української мови та літератури разом із учнями підготували  відеопрезентацію «Книга Добра», де учні читали власні вірші про добро.

Учасники семінару із задоволенням брали участь у всіх видах роботи.

Керівник  районного методичного  об' єднання  вчителів    3-х класів  Голяк Ольга Григорівна  підвела  підсумки  проведення      семінару-практикуму, систематизувала  почуту  за день  інформацію  та подякувала  усім  за  активну  участь  у  підготовці  програми   семінару.

           По завершенню заходів  Грицик А.В.    обговорила     запропоновані  рекомендації  та  затвердили  їх.

 


Семінар вчителів початкових класів

      8 листопада 2018 р. на базі Зеленецької ЗОШ проведено районне методичне об’єднання вчителів 2-их класів на тему: «Розвиток критичного мислення школярів початкової ланки освіти як невід’ємна складова Концепції НУШ».

        Школа радо зустріла вчителів візитною карткою, де розповіли про історію закладу та успіхи і досягнення учнів.

        На урок літературного читання на тему: «Білоруська народна казка «Легкий хліб» запросила вчитель Ряба Іванна Вікторівна. Другокласники у цікавій та змістовній формі розповідали та досліджували, що хліб «легким» не буває і його потрібно шанувати та берегти.

       Учні 4 класу, класовод Пасічник - Круглянко Олеся Дмитрівна, на виховному заході «Хліб – усьому голова» музично-хореографічною композицією виховувала потребу берегти цю святиню.

      Учасники семінару побували на «Веселій перерві» для учнів початкової школи, яку провела педагог - організатор Пуюл Віолета Іванівна.

    Під час обговорення вчителі прослухали методичне інформування-презентацію «Використання критичного мислення молодших школярів».        

      Презентували вчитель Бурдюзького НВК Іванова Т. М. та вчитель Новоселицького НВК Платон Л. В. Колеги ділилися педагогічним досвідом на тему: «Впровадження технологій критичного мислення на уроках в початковій школі».

    По завершенні семінару вироблено та прийнято методичні рекомендації, які вчителі використовуватимуть у своїй практичній діяльності.

Методист РМК Грицик Анжела Володимирівна наголосила на важливості розвитку критичного мислення як невід’ємної складової Концепції НУШ.


«Освіта навпаки», або «Першопрохідці-STEM»

02.11.2018 в ДНЗ с.Бабин відбулося засідання методичного об’єднання директорів закладів дошкільної та заступників директорів загальної середньої освіти з питання: «STEM – освіта. Іграшки та ігрові посібники в системі засобів формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку."

З темою «Освіта навпаки», або «Першопрохідці - STEM» (про впровадження інновацій в навчально-виховний процес ДНЗ) всіх присутніх ознайомила директор ДНЗ Малай І.І. Наступний етап роботи - фрагмент інтегрованого  заняття  в середній групі «Подорож Лего-чоловічків», вихователь  Черновська О.Р., де діти разом із вихователем показали різні види роботи з лего кубичками. Подарували всім посмішки веселі клоуни з дітьми, батьками та вихователем старшої групи Карапчієаською А.А. У «Парку розваг» ( спортивному святі з елементами використання STEM – ігор). А все почуте і побачене закріпили під час практичної роботи «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе» який провела з учасникамиметодичного об’єднання директор ДНЗ І.І.Малай. Діти отримали незабутні враження, а батьки та учасники методичного об’єднання здобули нову інформацію про STEМ освіту.


Відбувся семінар вчителів української мови та літератури району

     26 жовтня 2018 року на базі Івановецької  ЗОШ проведено районний семінар вчителів української мови та літератури. Цікавою та методично-вмотивованою була тема освітнього заходу: «Формування компетентностей учнів на уроках української мови і літератури та в позаурочний час».

       Учасників семінару радо зустріла  адміністрація закладу: Руслана  Сливка – директор,  Оксана Дзик – заступник директора з навчально-виховної роботи та  Оксана Гуцул – заступник директора з виховної роботи. Учні та вчителі  привітали гостей у стінах школи, познайомили з цікавим та змістовним життям навчального закладу.

          Відкрила роботу семінару та ознайомила з його програмою Євгенія Яцишена,  методист РМК.     

         Сучасна школа вимагає новітніх технологій. Саме такий особистісно-зорієнтований урок провела Юлія Базь, вчитель української мови та літератури. Ряд інноваційних методів та прийомів  використано для реалізації теми і мети уроку: «Літературне конфетті», «Цифрограми», «Розв’язування літературних кросвордів», «Робота в групах», «Метод проектів», «Акваріум», «Коло Вена».

      Тісна співпраця вчителя і учнів на уроці та атмосфера партнерства допомогла реалізувати тему  «Розвиток загальнокультурної компетентності учнів на уроках української літератури. Урок-проект. Т. Шевченко. Балада  «Тополя». Семикласники майстерно інсценізували зміст шевченкових творів, зіграли роль головних героїв, аналізували композицію та художні засоби балади. «Ой чиє ж то жито…»  - народна балада прозвучала у виконанні жінок-учасниць сільського аматорського ансамблю.

       Надзвичайно цікавим був фрагмент уроку-пазлу у 5 класі «Мовознавчі інвестиції» (Повторення  та узагальнення вивченого матеріалу з теми «Будова слова. Орфографія»), проведений Тетяною Алієвою, вчителем української мови та літератури. Вдало розроблений «пазл» був насичений створенням фірм, виборами секретаря, президента та охоронця часу для кожної мовознавчої фірми-студії. На уроці учні працювали  з  тестами, що є підготовкою до ЗНО, використовували «хмари слів», «пазли думок», створювали та наповнювали скарбнички з орфографічними правилами. Саме на такому фрагменті уроку вчителі побачили розвиток математичної та    підприємницької компетентності, а поряд з цим і шляхи підвищення грамотності учнів.

       За ключовою компетентністю НУШ Тетяна Алієва провела майстер-клас учасника Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний олімп» з теми «Формування підприємливості й ініціативності учня як готовності до інноваційної діяльності в умовах динамічного світу».

       «Людина приходить у світ для добра» - такий лейтмотив звучав упродовж уроку доброти «Квітка сонця», проведений вчителем української мови та літератури Оксаною Гуцул. На уроці учні обмінювалися думками-роздумами, створювали асоціативні ланцюжки, аналізували оповідання В. Сухомлинського, обговорювали інтернет-матеріали про людей з особливими потребами, розповідали про допомогу хворим людям свого населеного пункту. Роботу груп підсумували модератори, які захищали створені спільно проекти: «дерево – «Я – людина», «дерево добрих справ», «дерево толерантності», «дерево дружби».

    Учасники семінару із захопленням розглядали виставку робіт учнів філії  районної художньої  школи  (вчитель  Дмитро Бескубський). Перегляд  художніх  робіт супроводжувався  майстерною грою на скрипці учениці 3 класу  Софії  Якубенко.

      Під час засідання круглого столу «Мозаїка думок» учасниками семінару проаналізовано та обговорено заходи, представлені учнями і вчителями закладу.

      На оптимістичних нотах творчості, впровадження нових ідей на шляху до НУШ було підведено підсумки та прийнято ряд  рекомендацій.


«Формування в учнів позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості».

25 жовтня 2018 року на базі Мошанецької ЗОШ відбувся районний семінар вчителів фізики на тему «Формування в учнів позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості».

Зустрів гостей семінару учнівський колектив, презентувавши візитну картку школи, де школярі розповіли про змістовне життя навчального закладу та представили свої перші досягнення в проекті «Демократична школа».

Семінар відкрила методист РМК Паламар Т.М., яка ознайомила присутніх з планом роботи. На уроці фізики в 7 класі на тему «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість прямолінійного рівномірного руху» Кушнір Д.П., використовуючи інноваційні технології, майстерно поєднав різні форми та методи роботи, показуючи важливість та практичне застосування даного матеріалу.

Керівником районного методичного об’єднання вчителів фізики Руснаком В.В. проведено майстер-клас по розв’язуванню задач, надано методичні поради щодо підготовки учнів до ЗНО.

Під час інформаційно-практичного дайджесту вчителі фізики зупинилися на питанні виконання заходів щодо проведення в 2018/2019 н. р. в закладах освіти району Року фізики, обговорили участь учнів району в Міжнародному конкурсі «Левеня».

По завершенню семінару за круглим столом проведено обговорення уроку, прийнято рекомендації та підведено підсумки роботи.

Робота вчителів фізики була продуктивною, творчою, цікавою і результативною.


Формування в учнів позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості

23 жовтня на базі Вовчинецького НВК відбувся районний семінар вчителів математики з теми: «Формування в учнів позитивної мотивації до навчання шляхом створення умов для творчого розвитку кожної особистості».

Учасників семінару радо зустріли директор  НВК Філіпець Л.Г., учнівський та педагогічний колективи. Методист РМК Паламар Т.М. ознайомила присутніх з планом проведення семінару.

Вчителі математики відвідали  урок у 5 класі на тему: «Додавання і віднімання натуральних чисел», на якому вчитель математики Влад К.Д., використав різні методи, форми та прийоми роботи, де учні могли краще закріпити вивчену тему. Ввесь урок був побудований на місцевому матеріалі.

На високому методичному рівні пройшов майстер-клас, який провела з учасниками семінару вчитель Кельменецького ліцею-опорного закладу Чебан А.Г.  Вчителі району попрактикувались у розв’язуванні задач на продуктивність та відсотки.

 Відбувся інформаційно-практичний дайджест «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології на уроках математики». Вчитель Влад К.Д. поділився досвідом роботи з впровадження ІКТ на уроках математики.

 Під керівництвом методиста РМК Паламар Т.М. жваво пройшло обговорення  про участь в міжнародних проектах «Матіфік в Україні» та «Міксіке в Україні», а також про участь у турнірі юних математиків Буковини. У обговоренні взяли участь Коваль А.В., вчитель математики Нелиповецького НВК та Чебан А.Г., керівник районного методичного об'єднання вчителів математики.

Підсумок семінару було проведено у формі круглого столу, під час якого учасники семінару ділилися враженнями, обмінювалися думками від побаченого та почутого. Запрошені вчителі відзначили високий професійний рівень педагогів, доцільність і практичність такого методичного заходу.


Екологічна освіта в концепції НУШ

25 жовтня 2018 року на базі Івановецької ЗОШ проведено районний семінар учителів 4 класів: «Екологічна освіта в концепції НУШ». 

Семінар розпочався з візитки школи, яка була представлена учнівським колективом, по завершенню якої  Грицик  Анжела  Вікторівна  ознайомила присутніх з планом роботи.

У ході семінару Дзик О.А., заступник директора з навчально-виховної роботи,  зупинилась на особливостях впровадження екологічної освіти в систему роботи закладу та презентувала алгоритм роботи над даною проблемою. Досвід роботи  закладу з теми екологічного виховання було представлено у формі інтелект-карти, де основна увага зосереджувалася на інструментарії, за допомогою якого відбувається реалізація даного напрямку роботи.

Гуцул Тетяна Степанівна, класовод 4 класу, провела урок з природознавства на тему «Про що може розповісти карта», в ході якого учні вдосконалювали вміння користуватись картою, розрізняти план і карту, знаходити місце розташування об’єктів на карті та глобусі, розвивали вміння порівнювати, співставляти, узагальнювати та аналізувати інформацію. Впродовж уроку учні працювали в командах: дослідники-естети, дослідники-екологи, дослідники-краєзнавці та дослідники-енциклопедисти.

У формі скрайбінг учитель початкових класів Гуцул Т.С. поділилась досвідом роботи з методики організації науково-дослідної діяльності з учнями початкових класів. Як кінцевий результат роботи представлено захист науково-дослідницької роботи учня 6 класу Гуцула  Івана, переможця Національного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту експериментально-дослідних робіт  з природознавства «Юний дослідник» на тему: «Дослідження токсичного впливу продуктів харчування через біотестування інфузорії туфельки (Paramecium caudatum) та визначення альтернативи для школярського ланч-боксу».

Учасникам семінару було презентовано «Учительське ноу-хау» авторських напрацювань Гуцул Т.С.

Учні філії художньої школи, керівник Бескубський Д.В., запросили присутніх на  виставку дитячих робіт на екологічну тематику «Природа - вічний зразок мистецтва».

 Практичним психологом Якубенко В.В. з учасниками районного семінару було проведено психологічну майстерню кольорового настрою, на якому учасники мали змогу ознайомитись з методами кольоро-, музико- та ізо-терапії.

Учасники семінару із задоволенням брали участь у всіх видах роботи.

     По завершенню заходів  Грицик А.В. було підведено підсумки семінару та прийнято ряд рекомендацій.


Відбулося виїзне засідання ради

районного методичного кабінету

      12 жовтня 2018 року, у пятницю, на базі Бабинської ЗОШ відбулося виїзне засідання ради РМК.

На засіданні присутні: заступник начальника управління освіти Галай Жанна Олександрівна, члени ради, заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи.

Заступник начальника управління освіти Галай Жанна Олександрівна та завідувач районним методичним кабінетом Матковський Олег Віссаріонович  привітали присутніх з початком роботи і побажали плідної праці.

Завідувач РМК Олег Матковський ознайомив  з порядком денним засідання ради райметодкабінету.

Мета засідання ради РМК - розглянути питання  інтегрованого навчання та проектної діяльності  як основи формування ключових компетентностей у контексті реформи НУШ та реалізації самоосвітньої діяльності вчителів.

Досвідом роботи з даних питань поділилися вчителі Бабинської ЗОШ.  Сосніна Ірина Володимирівна  продемонструвала,  яким має бути урок у 1-у класі через інтегроване навчання  як систему, підхід та інструмент у формуванні ключових компетентностей НУШ.

Вчитель англійської мови Андрущак Аліса Спиридонівна запросила на фрагмент уроку англійської мови у 1-у класі на тему: «Моя сім'я» (за ідеями Аманди Девіз).

Досвідом роботи та своїми напрацюваннями по впровадженню проектних технологій у школі поділились  вчитель географії  Долга Наталія Володимирівна та вчитель інформатики Кульчак Марина Венедиктівна. Наталія Долга презентувала  досвід роботи з реалізації проекту «У стилі ЕКО: учора, сьогодні, завтра».

Марина Кульчак, як керівник гуртка «Робототехніка», продемонструвала шляхи  реалізації проекту  «FIRST LEGO League».

Як саме у школі реалізується самоосвітня діяльність вчителів у проекті «EdCamp» повідомили  вчитель хімії Сторчак Тетяна Вікторівна та заступник директора з виховної роботи Андрущак Аліна Анатоліївна.

В роботі  ради  розглянуто ряд  важливих питань порядку денного.

Під час підведення підсумків обговорено рекомендації та висловлено побажання щодо подальшого проведення засідань ради районного методичного кабінету саме  на базі закладів загальної середньої освіти району


Семінар керівників закладів освіти району

19 жовтня відбувся семінар керівників закладів загальної середньої освіти Кельменецького району з проблеми «Формування управлінської компетентності керівника сучасного закладу освіти в парадигмі нової української школи». Форма проведення семінару – методичний міст, своїм досвідом  роботи  з  колегами  ділились  директори  СЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Бабин,

 с. Лівинці, СЗОШ І-ІІ ст. с. Вартиківці, Мошанець, Вовчинецького Бернівського, Михайлівського НВК.

Начальник управління освіти райдержадміністрації Мартинюк Любов Іванівна  ознайомила   з програмою семінару усіх присутніх і побажала плідної праці: - «Щоб Концепція «Нова українська школа» була успішно впроваджена, директори шкіл мають стати лідерами змін. Від Вашого професіоналізму, мобільності, спроможності, творчого підходу до справи залежить доля освітніх реформ».

У СЗОШ  І-ІІІ  ст.  с. Бабин учасники семінару  відвідали  урок   «Я досліджую світ», де вчитель Сосніна Ірина Володимирівна  продемонструвала,  яким має бути урок у першому  класі через інтегроване навчання  як систему, підхід та інструмент у формуванні ключових компетентностей НУШ. Вчитель географії   Наталія Володимирівна Долга презентувала  досвід роботи з реалізації проекту «У стилі ЕКО: учора, сьогодні, завтра». Вчитель інформатики Кульчак  Марина Венедиктівна, як керівник гуртка «Робототехніка», продемонструвала шляхи  реалізації проекту  «FIRST LEGO League».

Вчителі початкових класів Вовчинецького НВК Філіпець Ольга Василівна та Галунка Людмила Іванівна презентували свої напрацювання, а саме методику створення лепбуків.

Адміністрація Вартиковецької ЗОШ  продемонструвала впровадження  реалізації Концепції «Нова українська школа» через навчально-методичне забезпечення для першокласників.

Директор Мошанецької ЗОШ  Коржук  Віра  Зотіївна поділилася з досвідом участі у проекті «Демократична школа».

         У  Бернівському НВК, директор закладу Галатович Світлана Валеріївна та  педагогічний колектив ознайомили з основними  завданнями сучасного директора освітнього закладу та практикою взаємодії між батьками,спонсорами, адміністрацією.

Вчитель Михайлівського НВК Перепелюк Вікторія Вікторівна презентувала калейдоскоп унаочнення «Методичні бюлетні» для роботи з учнями початкової школи.

Адміністрація  Лівинецької ЗОШ поділилась своїми методами розвитку початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова  українська  школа».


Наочність як засіб словникового запасу молодших школярів

  16 жовтня 2018 року на базі Вороновицького НВК відбувся районний семінар вчителів англійської мови з теми «Наочність як засіб словникового запасу молодших школярів».

      Педагоги та учні Вороновицького НВК на чолі з директором Польською Іреною Пилипівною  щиро зустріли   учасників семінару. Під час  візитки учні творчо і натхненно розповіли про свою школу, вчителів та учнів, а педагогічний колектив привітав учасників веселим таночком.

      Учитель англійської мови  Білик Наталія Володимирівна  провела відкритий урок у 4 класі з використанням різних форм роботи на тему «Шкільне життя». Під час уроку учні повторили  лексику з теми, вчилися читати слова та виділяти спільний звук, читати та перекладати прислів’я. На уроці учні показали індивідуальні проекти: презентація «Наша школа», кросворд шкільних слів (ключове слово favorite), розповіді про улюблений день та уроки цього дня. Також на уроці було представлено різні види наочності, які сприяли  кращому розумінню та засвоєнню англійської мови, її лексичних одиниць, граматичних структур, фонетичного аспекту. Так як розрізняють два види наочності: слухову (озвучення образу) та зорову (вербально – графічна), тому вчитель  уміло поєднала слово і різні види наочності.  

         Керівник районного методичного об’єднання вчителів англійської мови Андрущак Аліса Спиридонівна продемонструвала відео урок у 1 класі «Моя сім’я», на якому було представлено різні форми роботи  згідно рекомендацій концепції нової української школи. Аліса Спиридонівна продемонструвала як  доцільно  використовувати наочність: як стимулювання процесу засвоєння матеріалу, як додатковий засіб запам'ятовування і збереження інформації, як яскравий опорний сигнал, що сприяє розвитку таких здібностей дитини, як уява, зорова та емоційна пам'ять. Також було  враховано відсутність попереднього навчального досвіду в маленького учня, а тому вчитель  опиралась на досвід, набутий ним у дошкільний період (уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках; навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи, розігрувати короткі сценки тощо).

     Методист РМК Паламар Таїсія Миколаївна звернула увагу на дотримання методичних рекомендацій щодо проведення уроків у початкових класах, особливо в 1 класі згідно рекомендацій щодо викладання в  НУШ. Таїсія Миколаївна наголосила, що застосування різних видів наочності на уроках іноземної мови у початковій школі актуально  в сучасній освіті, особливо важлива роль наочності в процесі розвитку мислення у школярів молодшого віку. Ефективність оволодіння мовним матеріалом молодшими школярами залежить від правильного поєднання різних видів наочності, використання різних видів наочності в тісному зв’язку з різними формами, методами та прийомами навчання, підтримання мотивації до вивчення іноземної мови в цілому. Формування іншомовної комунікативної компетентності у дітей молодшого шкільного віку неможливе без доцільного застосування різних видів наочності.

Таїсія Миколаївна також наголосила, що гра, як відомо, є природнім середовищем спілкування дітей. Для набуття первинного іншомовного комунікативного досвіду варто застосовувати різноманітні ігрові завдання: ситуативні, змагальні,  ритмомузичні та художні, усвідомлюючи їхній потенціал в іншомовному навчанні. Використовуючи гру на уроці, учителю потрібно чітко розуміти той дидактичний результат, який планується отримати. Але цей результат не може бути мотивом для діяльності дитини. Гра повинна змінювати взаємостосунки між дітьми і дорослим вчителем: вчителю бажано шукати можливість приймати участь і грати разом з дитиною тому, що атмосфера гри руйнується під оком стороннього спостерігача.

По завершенню семінару було прийнято методичні рекомендації.


Тренінгове навчання «Я хочу знати свої права!»

Сьогодні, 20 вересня 2018 року, на базі районного дитячо- юнацького центру під керівництвом методиста ДЮЦу Інни Гергелійник, методиста райметодкабінету Інни Яцишеної та головного спеціаліста управління освіти з питань молоді та спорту Євгена Паламарчука відбулося тренінгове заняття "Я хочу знати свої права".

Учасниками тренінгового навчання стали лідери учнівських колективів закладів загальної середньої освіти району. Діти мали можливість попрацювати над різними завданнями: «Дерево права» , «Одинаковий горіх», «Комендантська година». Колективно дали визначення, «…що ж таке право?», визначили, які види прав бувають, мали змогу познайомитися зі змістом статей із Конвенції ООН з прав дитини, які презентував Євген Паламарчук – головний спеціаліст з питань молоді та спорту Кельменецької райдержадміністрації. В кінці тренінгу учасники попрацювали над реальними ситуаціями, визначили, які права порушувалися та куди варто звернутись по допомогу. Діти не лише дізналися про права та обов?язки, а і зрозуміли їх значущість, познайомились із документами, які захищають і охороняють права дитини в нашій країні.

Учасники тренінгу зробили висновки, що кожна дитина потребує піклування і доброзичливого ставлення до себе, відчуття необхідності, саме ці чинники і впливають на здоровий розвиток дитини, формування її особистості, моральних та етичних норм. Кожен учасник проведе подібне заняття у своїх шкільних колективах, побудуть в ролі редактора газети та попрацюють над конкурсним завданням " Краща сторінка правої газети».

?????????»?????° ?????? ?????? ?????????????° ?????»?????? ???µ?»?????µ???µ??????????.