Відділ освіти, культури та спорту Кельменецької селищної ради

Превентивно-правове виховання


Суть, мета і завдання превентивного виховання. 

Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. Воно є пріоритетним напрямом діяльності держави, всіх виховних інституцій і здійснюється в інтересах особистості та суспільства.

Превентивна робота проводиться з усіма дітьми, починаючи від дошкільного періоду, з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки. Превентивність має бути складовою будь-якої соціально-педагогічної дії, оскільки превентивний процес суттєво посилює позитивний потенціал суб'єктів взаємодії.

Мета превентивного виховання полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення. Вона може розглядатися поліаспектно.

Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у сформованості такої позиції особистості, яка конкретизується культурою цінностей, само актуалізацією, свідомим вибором моделей про соціальної поведінки.

Соціальний зміст передбачає об'єднання зусиль суб'єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів: нейтралізацію і поступове усунення детермінант, що викликають негативні прояви.

Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.

Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:

  • створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
  • забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;
  • надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;
  • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
  • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;
  • сприяти об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.

Очікувані результати. 

Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

  • посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;
  • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;
  • соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми.

Методичні рекомендації щодо організації  роботи з превентивного виховання у закладах загальної середньої освіти.

Шляхи підвищення ефективності роботи по попередженню шкідливих звичок серед дітей та підлітків.


Акція в Івановецькій ЗОШ присвячена до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

З  метою поглиблення знань учнів про ВІЛ і СНІД; формування усвідомлення того, що тільки власний досвід життя, поведінка та вчинки гарантують запобігання ризику інфікування ВІЛ; звернення уваги на соціальні та морально-етичні проблеми ВІЛ та СНІДу; пропагування серед підлітків здоровий спосіб життя, у школі практичним психологом Якубенко В.В., було проведено ряд заходів для розширення і поглиблення знань про здоров'я, здоровий спосіб життя, про шкідливість  наркотичних речовин, формування у вихованців життєво важливих цінностей та переконань.

Підготувала:

практичний психолог

Івановецької ЗОШ

Якубенко Вікторія

                    


Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» у Нелиповецькому НВК

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Ось і в Нелиповецькому НВК дана акція стартувала 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

Основними завданнями заходів було:

- привернення уваги дітей до актуальних як для українського суспільства, так і для нашого закладу, проблем щодо насильства;

- проведення інформаційної кампанії з метою підвищення обізнаності школярів з формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до насильства.

В зв’язку з цим у НВК протягом 16 днів проводились наступні заходи із попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми:

1) Інформаційна хвилина на загальношкільній лінійці «16 днів проти насильства» (заст. директора з ВР, практ. психолог Федорюк Н.А.)

2) Зорові тренінги для здобувачів освіти: «Людина – не товар!», «Людська гідність – найвища цінність» (практ. психолог Федорюк Н.А.)

3) Година спілкування в 5 кл.: «Діти мають право… Що таке булінг?» (кл. керівник Ранецька Т.С., практ. психолог Федорюк Н.А.)

4) В рамках тижня біології в 6 кл. відбулась «Подорож до країни Здоров’я», під час якої було наголошено, що діти мають право на якісне харчування, зміцнення та збереження здоров’я (вч. біології Веселовська Р.А.)

5) З учнями 8 кл. переглянуто презентацію «Торгівля людьми: як це попередити» (практ. психолог Федорюк Н.А.)

6) Учні 4 класу під керівництвом класовода Косташ Г.І. в рамках акції «16 днів без насильства» продемонстрували вихованцям ДНЗ та одноліткам закладу свої акторські здібності: виступили з казкою «Чарівна подорож Червоної Шапочки».

Діти початкової школи довели, що в наш важкий час, переповнений жорстокістю і насиллям, можна зробити життя кращим, якщо нести людям світло, добро, мрію.

Отже, ми всі повинні пам’ятати, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

                   


Акція «16 днів проти насильства» в Івановецькій ЗОШ

 

З метою привернення уваги учасників навчально  – виховного процесу до проблеми насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести до насилля або спровокувати його вчинення, щорічно в Івановецькій ЗОШ проводяться різноманітні заходи у рамках акції «16 днів проти насильства».

У школі акція розпочалась загальношкільною лінійкою, де коротко розповіли про історію виникнення акції та її завдання.

Практичним психологом Якубенко В.В. проводилися тренінги з метою посилення інформаційно - просвітницької роботи, які направлені, в першу чергу на збільшення знань про всі форми насилля. Для учнів 8-11 класів було продемонстровано документальний фільм «Станція призначення життя». Було проведено ряд тренінгів з учнями 5-11 класів: «Спілкування з однолітками», «Життя без насильство», «Скажи «Ні» булінгу», тренінгові заняття за програмою «Протидія проявів булінгу серед здобувачів освіти».

Підготувала:

практичний психолог

Івановецької ЗОШ

Якубенко Вікторія

                   


Психологічна служба Ленковецького НВК

Психологічною службою Ленковецького НВК організовано зустріч з представниками  районних служб та учнів закладу, які 29 листопада долучилися до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства».

Цікава та змістовна інформація була донесена учням, педагогам.

Лікарем-наркологом ЦРЛ Савченко Людмилою Федотівною, звернуто увагу присутніх на вплив та наслідки шкідливих звичок: алкоголю, тютюну, наркотиків, а також про розвиток фізіологічних функцій органів підлітків, які не дотримувалися здорового способу життя.

Про права, обов’язки та правозахисні функції здобувачів освіти та отримання первинної правової допомоги у передбачених Законом повідомив директор Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Роман Михайлович Дворський. Також проінформував учасників освітнього процесу  про діяльність якісної безоплатної правової первинної допомоги з правових питань осіб, які постраждали від домашнього насильства. Учні мали можливість задати запитання та отримати влучні відповіді.

«Про запобігання та протидії домашньому насильству»  докладніше розповіла директор районного центру для дітей,  сім’ї та молоді Попович Людмила Володимирівна. Також повідомила про існування законів Кримінального кодексу України, на підставі яких можна притягнути до відповідальності та відповіла на ряд запитань.

Дільничний офіцер поліції Гордій Ян Русланович, на офіційно зареєстрованих  прикладах повідомив про наслідки скоєння насильницьких дій підлітками, їхніми батьками, та несення Кримінальної відповідальності перед Законом України. 

Начальником сектору кадрового забезпечення Кельменецького відділу поліції ГУНП Жирновою Ольгою Вікторівною і з учасниками освітнього процесу, учнями 10-11 класів,проведено бесіду щодо профорієнтаційної роботи до вступу у ВНЗ зі специфічними умовами навчання. До старшокласників було донесено цікаву та змістовну інформацію про вимоги вступу, навчання, працевлаштування випускників в даній сфері діяльності.

Конкретна інформація дала можливість учням задуматися над вибором майбутньої професії та правильного поводження в суспільстві, бути більш відповідальними та послідовними у життєвих ситуаціях.

Кожен класний колектив з великим багажем інформації та позитиву емоцій розходилися по своїх класних кімнатах, ще довгий час обговорюючи отримувану інформацію, розуміючи що перед ними, вже як перед дорослими, стоїть велика відповідальність.

Такі зустрічі допомагають учням реально оцінювати ситуації в які вони потрапляють та знаходити з них правильний вихід.

                 


Проведено засідання районного батьківського всеобучу «Батьківське щастя: виховання без насильства»

«Наші діти - це наша старість.

 правильне виховання - це наша щаслива старість,

                                   погане виховання - це наше майбутнє горе,

це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».


Антон Семенович Макаренко

  Дитинство – це найважливіший та неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, психологічно, інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь, навичок. І саме в цей період потребує найбільшої уваги та захисту.

  Сім’я – це місце де ми знаходимо радість, затишок, турботу. Тут отримуємо розуміння, підтримку. Проте зараз ми частіше дізнаємося про існування сімей в яких агресивність, грубість - це звичайне явище. Від цього страждають, насамперед, діти. 

  Крім того, дуже важливо знати, які наслідки в душі дитини залишають вчинки дорослих, агресивна поведінка, необережні висловлювання.

  Для того, щоб краще зрозуміти своїх дітей, запропонована проективна методика на виявлення стосунків батьків із дитиною, дала можливість самим батькам зрозуміти ті прогалини виховних моментів, яких припускаються часом дорослі.

  Як впливає насильство на дітей, які причини та як його запобігти в сім’ї? В чому причина насильства в учнів? Про це нам допомогла  дізнатися практичний психолог Нелиповецького НВК  Федорюк Наталя Андріївна. Повчальні приклади та поради психолога, дали можливість кожному учаснику ще раз глибоко проникнути у життя своєї сім’ї хоча би на один день, та зробити для себе кардинальні зміни.

  Про відповідальність батьків за виховання, та як захистити дітей від насильства, в цікавій та змістовній формі зміг донести до присутніх директор Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Роман Михайлович Дворський, а також отримавши ряд запитань від батьків зумів і їм надати ряд корисних порад та  проінформував учасників батьківського всеобучу про діяльність якісної безоплатної правової первинної допомоги з правових питань осіб, які постраждали від домашнього насильства.

  Дільничний офіцер поліції, Гордій Ян Русланович, на офіційно зареєстрованих прикладах ознайомив учасників батьківського всеобучу із фактами домашнього насильства, штрафними санкціями та наслідками скоєння насильницьких дій, які часом можуть мати непоправний вихід.

  Про впровадження Закону України «Про запобігання та протидії  домашньому насильству»  на підставі яких можна притягнути до відповідальності  докладніше  повідомила директор районного центру для дітей, сім’ї та молоді Попович Людмила Володимирівна.     

  Зворушливо - проникливі емоції, від перегляду відео-ролика, дали можливість кожній жінці висловити свої враження від побаченого та зробити висновок: якщо ми будемо частіше покладатися на любов та інтуїцію, не розв’язувати свої проблеми коштом здоров’я своїх дітей, то в наших сім’ях запанує довіра та повага один до одного.

  Перегляд відеоролика «Бережіть своїх дітей» ще раз доказав дорослим, 

«якщо дитина посміхається – це означає, що ми все зробили правильно!»

  На позитиві вражень та побажань удачі у вихованні дітей, учасники завершили роботу круглого столу та побажали один одному зберегти любов та гармонію в кожній сім’ї.